s
รบกวนสอบถามเรื่องขั้นตอนการขอสละสัญชาติไทย
7/12/2012 12:00:18 AMดิฉันมีข้อสงสัยว่า หลังจากที่เรายื่นเอกสารขอสละสัญชาติไทยแบบที่1 ตามที่สถานฑูตไทยต้องการแล้ว ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารจนถึงนัดหมายให้มาเซ็นต์ชื่อในคำร้อง และได้หนังสือรับรองว่าได้มายื่นคำร้องขอสละสัญชาติ ใช้เวลานานประมาณเท่าใด รบกวนผู้ที่มีประสบการณ์มาแชร์ด้วยค่ะ  มีสมาชิกท่านใดเคยทำการยื่นขอสละสัญชาติที่ประเทศไทยบ้าง รบกวนมาช่วยแชร์เป็นวิทยาทานด้วยค่ะ


by : ChemEng
-----LadySquare.com Diary--------

This page was generated in 0.160 seconds.
ติดต่อทีมงานฯ DOTCOMTHAI Support

free counters