s
วีซ่าประเทศสวีเดน
10/19/2013 9:46:19 PMสวัสดีค่ะ สมาชิกเลดี้อินเตอร์ทุกท่าน
กระทู้วีซ่าสวีเดน ขอรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการทำเรื่องยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศสวีเดน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับสมาชิกและท่านอื่นๆที่สนใจค่ะ
 
ข้อมูลที่รวบรวมไว้มาจากประสบการณ์โดยตรงของสมาชิกบ้านสวีเดน (และส่วนของตัวของชมนั้นต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน พี่ๆเพื่อนๆน้องๆจากเว๊ปบ้านไทย โดยเฉพาะพี่ชบาผู้ใหญ่บ้าน ที่แบ่งปันข้อมูลและกำลังใจดีๆให้กันและกันมาตลอด)
 

ข้อมูลเรื่องยูทีวีซ่า(UT VISA) สวีเดน

การขอวีซ่าเพื่อการอยู่อาศัย(ยูที วีซ่า) มีขั้นตอนการสัมภาษณ์ทั้งสองฝ่าย โดยเริ่มที่ฝ่ายผู้ยื่นขอก่อนคือตัวเรา และกระบวนการต่างๆจะส่งต่อไปยังสำนักงานดำเนินการเรื่องคนอพยพเ ข้าเมืองหรือเรียกสั้นๆว่า"ไมเกรชั่น" จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารของเรา (ระยะเวลาส่งเอกสารจากไทยถึงสวีเดนอยู่ระหว่าง 3 -4 อาทิตย์)

จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะทำการสัมภาษณ์ผู้รับรองเรา(สามีหรือแฟน) โดยที่อาจจะเรียกสัมภาษณ์หรือส่งเอกสารให้ตอบ แต่ ส่วนใหญ่แล้วจะส่งเอกสารให้กรอกเองที่บ้านของแฟนค่ะ(ร ะยะเวลาที่รอเอกสารจากไมเกรชั่นประมาณ 1 เดือนหรือเร็วกว่านี้)

ทีนี้ก็ส่งเอกสารกลับไปยังไมเกรชั่น อีกครั้ง ***(ระยะเวลาแต่ละกรณีไม่เท่ากัน ไม่มีมาตราฐานในเรื่องนี้ค่ะ)

***********กฏเกณฑ์ของสถานฑูตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรุณาตรวจเช็คเรื่องเอกสารเพิ่มเติมกับทางสถานฑูตทุกครั้ง******** 

รายละเอียดเอกสารค่ะ(กรณีของชมนั้นไม่เคยแต่งงานมาก่อน และยังไม่ได้จดทะเบียนกับชาวสวีดิชเมื่อตอนที่ขอวีซ่าค่ะ)

เอกสารการยื่นขอวีซ่า   ชื่อภาษาสวีดิช Uppehållstånd och arbetstillstånd(ut visa)

                                      ชื่อภาษาอังกฤษ residence/work permit visa (ut visa)ประเทศสวีเดน

หรือเรียกว่าวีซ่าอยู่อาศัย หรือทำงาน ชั่วคราวเป็นเวลา 1 ปี/2ปี(ไม่ใช่วีซ่าถาวรนะคะ ถาวรจะได้เมื่ออยู่ครบตามเวลาและยื่นขอวีซ่าอีกครั้งค่ะ)

กรณีที่ยังโสด และมิได้จดทะเบียนสมรสมาก่อน(กรณีชม เป็นเรื่องของยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสจากไทย แต่มาจดทะเบียนสมรสที่สวีเดน)

1.แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า ดาว์โหลดจากเว๊ปไซค์ของสถานฑูตสวีเดน จำนวน 2 ชุด สามารกรอกด้วยลายมือ หรือ พิมพ์ใส่ก่อนปริ้นต์ก็ได้นะ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน เฉพาะหน้าที่มีชื่อตนเอง

3.ใบรับรองความเป็นโสด ออกให้โดยอำเภอที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน

4.ใบเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี)

5.บัตรประชาชนของตนเอง

6.รูปถ่าย ฉากหลังขาว 2 ใบ ขนาดพาสปอร์ตไซค์

7.personbevis ของผู้รับรองในสวีเดน

8.พาสปอร์ตของตนเอง วีซ่าที่ระบุหน้าที่เดินทางเข้าสวีเดน

เอกสารที่เป็นภาษาไทยทุกอย่างต้องนำไปแปลเป็นอังกฤษ หรือสวีดิช เท่านั้น จากร้านที่ทางสถานฑูตรับรอง (แนะนำควรตรวจสอบก่อนแปล และที่สำคัญเรื่องราคา ต้องเปรียบเทียบให้ดีก่อน)

จากนั้นนำเอกสารทั้งหมดทำเป็นสำเนา 2 ชุด ทั้งภาษาไทย และใบที่แปลมาด้วย บัตรประชาชนที่เป็นสมาร์ทการ์ดไม่ต้องแปล

***การยื่นเอกสารทุกอย่างสามารถเดินทางไปได้เวลา 8.00-12.00 ของวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และศุกร์ โดยไม่ต้องโทรนัดคิว(ต่างจากวีซ่าท่องเที่ยวที่ต้องโทรนัดคิวล่ วงหน้าผ่านโอเปร์เรเตอร์)

***เมื่อไปถึงแล้วกดบัตรคิวยื่นเอกสาร รับใบจ่ายเงินค่าวีซ่า ราคา 2200 บาท(ราคา ณ.วันที่ 2/11/2009) มาดำเนินการที่ธนาคารยูโอบี ชั้นล่าง และนำใบสลิปไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ จากนั้นจะได้รับใบนัดสัมภาษณ์ พร้อมกับรายละเอียดที่ต้องนำมาเพิ่ม ในกรณีที่เอกสารไม่ครบ

*********เอกสารของผู้ที่เคยหย่าร้างและมีบุตร ก็มีใบทะเบียนหย่า ใบแสดงว่าเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมในการดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ต้องยื่นขอวีซ่าให้บุตรด้วยนะค่ะ**********
by : Nino
ขอเชิญร่วมถวายพระพรในหลวง
คุณนายอลินกับครูกุ๊ก
จดหมายรัก
-----LadySquare.com Diary--------

This page was generated in 0.096 seconds.
ติดต่อทีมงานฯ Ladyinter.com ได้ที่ editor@thaicomp.com

free counters