s
จดทะเบียนสมรสในไทยและขอวีซ่าติดตามสามี(กรณีโสด)
12/9/2014 4:39:51 PM
สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆชาวสะใภ้เยอรมันทุกท่าน ตอนนี้ทราบผลแล้วว่าวีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะ เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์การจดทะเบียนสมรสในไทยและทำวีซ่าติดตามสามี เผื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังจะเดินเรื่องหรือเก็บเป็นข้อมูลต่อไปนะคะSmileSmileSmile

จดทะเบียนสมรสในไทยและขอวีซ่าติดตามสามี กรณีโสด

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสในไทย ดังนี้
1. การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ---- แฟนได้ไปติดต่อที่ Standesamt เพื่อสอบถามว่าเอกสารที่จะต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสกับคนไทยจะต้องเตรียมอะไรบ้าง เอกสารของเราที่เตรียมไปประกอบด้วย
- พาสปอร์ต
- ใบรับรองการเกิด (เราใช้แทนใบเกิด เพราะใบเกิดเก่ามากกลัวมีปัญหา)
- ใบรับรองทะเบียนราษฎร์ (ทร.14/1) (ใช้สำเนาทะเบียนบ้านก็ได้ค่ะ)
- ใบรับรองสถานะภาพสมรส (บางทีเรียกใบโสด)
- ใบคำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนครอบครัวจากสำนักทะเบียนกลาง (นางเลิ้ง)
หมายเหตุ : เอกสารใบรับรองสถานภาพต่างๆมีอายุ 6 เดือนนับจากวันออกเอกสาร 
               : เอกสารต่างๆเหล่านี้แล้วแต่เมืองด้วยนะคะว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้หรือไม่เพราะแต่ละเมืองอาจทำงานแตกต่างกันไปค่ะ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ รวมทั้งพ่อแม่หากมีการเปลี่ยนชื่อต้องนำเอกสารไปยื่นรับรองด้วยค่ะ และกรณีการหย่าก็ต้องนำเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยื่นด้วย แล้วแต่กรณีของเราค่ะ

2. การส่งเอกสารเพื่อรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง ----- เมืองที่แฟนน้อยอยู่ (Dresden) ไม่รับเอกสารที่แปลจากเมืองไทย (เจ้าหน้าที่จะแจ้งมาเลยค่ะ) ดังนั้นเอกสารจะต้องส่งรับรองที่สถานทูตก่อนแล้วค่อยนำไปแปลค่ะ  
ขั้นตอนการส่งเอกสารรับรองดังนี้
- นำเอกสารทั้งหมดที่เราจัดเตรียมไว้ไปยื่นที่สถานทูตเยอรมัน ตอนเข้าไปก็แจ้งเจ้าหน้าที่ด้านหน้าว่านำเอกสารมารับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะยื่นบัตรคิวให้มาค่ะ
- การตรวจสอบเอกสารไม่ปลอมแปลงใช้เวลา 6-8 สัปดาห์ หรือ ประมาณ 1-2 เดือนค่ะ (น้อยรอเอกสารอยู่ 2 เดือนเต็มค่ะ เพราะทางอำเภอแจ้งว่าไม่ได้รับเอกสารจากสถานทูต ดังนั้นสถานทูตจึงต้องส่งเอกสารให้ทางอำเภออีกรอบค่ะ **แนะนำว่าหากครบ 1 เดือนแล้วให้เราโทรเช็คที่อำเภอเลยค่ะว่าได้รับเอกสารของเราแล้วหรือยังค่ะ หากยังไม่ได้รับเราจะได้โทรติดตามได้ที่สถานทูตอีกรอบค่ะ คือปกติสถานทูตจะส่งเอกสารให้ทางอำเภอหลังจากรับเอกสารจากเราแล้ว 2-3 วันค่ะ กรณีเอกสารของเราคิดว่าทางอำเภอน่าจะทำหายค่ะ)

3. การแปลเอกสาร-----น้อยเลือกแปลกับเอเจนซี่เจ้าหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับสถานทูตค่ะ(เซบัสเทียน) เพราะเอเจนซี่เจ้านี้มีสาขาทั้งที่ไทยและที่เยอรมัน และได้รับการยอมรับจากสถานทูตที่ไทยและเยอรมันค่ะ และแปลเสร็จน้อยให้เอเจนซี่ copy เอกสารอย่างละชุดส่งมาให้ทางไปรษณีย์ค่ะ เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล ส่วนตัวจริงให้เอเจนซี่ส่งให้แฟนที่เยอรมันเลยค่ะ
เอกสารที่แปล ประกอบด้วย
- ใบรับรองการเกิด 
- ใบรับรองทะเบียนราษฎร์ (ทร.14/1) 
- ใบรับรองสถานะภาพสมรส
- ใบคำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนครอบครัวจากสำนักทะเบียนกลาง 
หมายเหตุ : พาสปอร์ตไม่ต้องแปลค่ะ
       :  หากเมืองที่แฟนอยู่รับเอกสารที่แปลจากไทยก็ให้นำเอกสารไปแปลก่อนแล้วค่อยนำไปยื่นรับรองนะคะ

4. การขอเอกสาร Ehefähigkeitszeugnis ----- หลังจากแฟนได้รับเอกสารทั้งหมดของเราแล้ว ให้ แฟนนำเอกสารทั้งหมดของเราไปยื่นขอเอกสารหนังสือสำคัญที่แสดงว่าสามารถจดทะเบียนสมรสได้ หรือ Ehefähigkeitszeugnis (มีอายุ 6 เดือน )จาก Standesamt  เพื่อนำไปยื่นที่สถานทูตให้ออกหนังสือรับรอง หรือ Konsularbescheinigung ให้ต่อไป

5. การขอเอกสาร Konsularbescheinigung ----- มีอยู่ 2 วิธี คือ
     5.1 แฟนบินมาไทยพร้อมเอกสารทั้งหมด และเดินทางไปที่สถานฑูตเพื่อขอให้ออกหนังสือรับรอง หรือ Konsularbescheinigung ให้พร้อมคำแปล เพื่อนำไปยื่นขอจดทะเบียนต่อไป โดยรอ 3-4 วัน
     5.2 ให้แฟนส่งสำเนาเอกสารให้สถานทูตฯ ดำเนินการล่วงหน้าได้ทางอีเมล์                                          (rk-13@bangk.auswaertiges-amt.de) พร้อมกับเอกสารต่างๆ ดังนี้ 
- หน้าพาสปอร์ตของแฟน และ ของเรา
- สะกดชือสกุลเป็นภาษาไทยของแฟน ซึ่งเราส่งทั้ง ชื่อ-สกุลของเราและแฟนเรามาให้สถานทูตเลย 2 ภาษา
- คำถามที่แฟนจะต้องตอบ ให้ส่งไปพร้อมกันในอีเมล์ได้เลยค่ะ สามารถดาวน์โหลดได้จาก  http://www.bangkok.diplo.de/Vertretung/bangkok/de/04/Eheschliessung/0-Eheschliessung.html  ตรงหัวข้อ Fragebogen für Konsularbescheinigung zur Eheschließung 
- และระบุวันที่เราต้องการไปรับเอกสารที่สถานทูต หลังจากนั้นก็รอเมล์ตอบกลับจากสถานทูตว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี เมื่อแฟนเดินทางมาถึงเมืองไทยก็ให้นำเอกสารตัวจริงทั้งหมดไปยื่นเพื่อขอรับ Konsularbescheinigung พร้อมคำแปล เพื่อนำไปยื่นขอจดทะเบียนต่อไป
หมายเหตุ : ให้ไปแต่เช้าๆนะคะ เพราะคนยังไม่เยอะค่ะ ขนาดเราไปแต่เช้านะคะ ไปถึงประมาณ 7 โมงกว่าๆ แต่ต้องนั้งรอเจ้าหน้าที่เรียกนานมากค่ะ (เราเป็นคิวแรกเลยค่ะ) กว่าเจ้าหน้าที่จะเริ่มเรียกก็ปาเข้าไป 9 โมงครึ่งค่ะ กว่าเอกสารจะเสร็จก็ปาเข้าไป 10 โมงค่ะ แล้วต้องนั้งรถต่อไปเขตบางรักอีกเพื่อจดทะเบียนแล้วก็นำเอกสารมารับรองที่สถานฑูตไม่ทันทำให้ต้องไปสถานฑูตอีกรอบในวันรุ่งขึ้นค่ะ

6. การจดทะเบียนสมรส และ รับรองเอกสาร--- เลือกจดที่สำนักงานเขตบางรัก เพราะเอกสารสามารถนำไปรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงที่สถานทูตและได้กลับมาเลยไม่ต้องรอ ขั้นตอนดังนี้
- นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นที่สำนักงานเขตบางรักและแจ้งว่ามาขอจะทะเบียนสมรส เจ้าหน้าที่ก็จะยื่นเอกสารให้เรากรอก พร้อมแจ้งเอกสารต่างๆที่เราต้องแนบไปด้วย
- หลังจากจดทะเบียนเสร็จก็นำ คร2 และ คร3 ไปรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงที่สถานทูต
- เสร็จแล้วก็นำเอกสารไปแปลที่สำนักงานแปลอีกทีก็เสร็จเรียบร้อย
หมายเหตุ : จดทะเบียนเราเลือกใช้ นางสาว และ นามสกุลเดิมของเรา เพราะเราไม่ต้องการไปทำบัตรประชาชนใหม่และทำพาสปอร์ตใหม่ และ หลังจากนี้เมื่อเราย้ายไปอยู่เยอรมันแล้วเราสามารถเปลี่ยนทีหลังได้ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการยื่นวีซ่าติดตามสามีค่ะ

ขั้นตอนการยื่นวีซ่าติดตามสามี
- โทรไปจองคิวยื่นวีซ่าติดตามสามี แนะนำว่าให้โทรล่วงหน้าสัก 1 อาทิตย์กำลังดีค่ะ เพราะเผื่อคิวยาวและต็มซึ่งเราสามารถเลือกวันได้ด้วยค่ะ
จัดเตรียมเอกสารดังนี้
- ใบคำร้องขอวีซ่า
- พาสปอร์ตตัวจริงเรา 
- สำเนาหน้าพาสปอร์ตแฟน
- คร.2 และ คร.3 พร้อมคำแปล
- ใบประกาศ A1 
หมายเหตุ : เอกสารต้องถ่ายสำเนาอย่างละ 2 ชุด
รอวีซ่าประมาณ 3-4 อาทิตย์ค่ะ
เพิ่มเติม : เราเลือกที่จะยื่นเอกสารขอวีซ่าเลยหลังจดทะเบียนเสร็จและเดินทางไปสถานทูตพร้อมกับแฟน เพื่อจะได้ทำ antrag familienzusammenführung เลยที่สถานทูตค่ะ (หรือจะให้แฟนกลับไปทำเรื่องที่เยอรมันก่อนแล้วเราค่อยยื่นวีซ่าก็ได้ค่ะ) และพอแฟนกลับไปก็รอทาง auslanderamt เรียกดูเอกสารต่างๆ ซึ่งทาง จนท จะแจ้งมาค่ะว่าเอกสารอะไรบ้างที่เราต้องนำไปแสดง ซึ่งจนท เมืองที่แฟนเราอยู่ ต้องการดูแค่เอกสารการจดทะเบียน และ ให้แฟนกรอกข้อมูลเกียวกับที่อยู่นิดหน่อยค่ะ ก็เสร็จแล้ว ซึ่งแต่ละเมือง เจ้าหน้าที่แต่ละคนอาจเรียกดูเอกสารแตกต่างกันไปบ้างค่ะ แล้วแต่เราจะเจอแบบใหนค่ะ

การไปรับวีซ่าเมื่อเจ้าหน้าที่สถานทูตโทรมาแจ้ง ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
- พาสปอร์ตตัวจริง
- ประกันการเดินทาง
- ใบจองตั๋วเครื่องบิน

คิดว่าครบถ้วนนะคะ หากตกหล่นตรงใหนก็แชร์กันได้นะคะ :)
หวังว่าจะได้ประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆบ้างนะคะ
ขอให้โชคดีทุกคนนะคะSmileSmileSmileSmile
butterfly772013-07-22 02:46:54


by : butterfly77
ตย.การกรอก Application form VIDEX
TOP 10 THINGS TO DO IN BANGKOK
การสแตมป์เข้าออกกลุ่มเชงเกน
ชีวิตที่ตกอับกับชะตาที่อับแสงของนางแบบสาวบ้านนา
สอบถามเรื่องการเปลี่ยนนามสกุล
กู้เงินเรียนหนังสือ... แล้วหนีหนี้ไปต่างประเทศ
ขอความช่วยเหลือน้ำท่วม Dresden ค่ะ
ขอความช่วยเหลือน้ำท่วมที่เยอรมันค่ะ
update เรื่องการยื่นเอกสารคร2+3:Familienzusammenf&
ใครเคยใช้ใบเหลืองไปทำพาสปอร์ตบ้าง
โชคร้ายไม่มีที่สิ้นสุด
สงสัยเรื่องเอกสาร Ehefaehigkeitszeugnis
up date 1หนุ่มอาหรับที่โดนเนรเทศ-เพราะ หล่อ-เกินไป
(ถ่ายบัตรด้านเดียวก็ใช้ได้) ทำบัตร ปชช.ที่สถานี BT
รู้ทันความคิดพวกฝรั่ง
“มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013”
ประชาสัมพันธ์สำหรับการขอวีซ่าของประเทศเยอรมันค่ะ
ความลับที่อยากเปิดเผย!!!!!!
หนูน้อยกังนัม วัย 6 ขวบ มืออาชีพต้องอาย
เครียดเอกสารส่งรับรองยังไม่ได้
Harlem Shake-หากใครเครียดลองทำดูค่ะ
ใครชอบถ่ายภาพ มาอวดภาพสวยๆกัน
รักแท้มีอยู่จริง ค่ะ
ช่วยแนะนำคนแปลเอกสารค่ะที่เมือง Saxony หรือ Berlin
ขอความหมายของ Familienzusammenfuehrung ค่ะ
หาเพื่อนคุยที่อยู่เมือง Dresden, Saxony ค่ะ
-----LadySquare.com Diary--------

This page was generated in 0.141 seconds.
ติดต่อทีมงานฯ Ladyinter.com ได้ที่ editor@thaicomp.com

free counters