s
ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส และการขอวีซ่า(อัพเดท 2010)
7/12/2015 2:00:00 AM

รายละเอียดเกี่ยวกับการขอวีซ่าสำหรับว่าที่สะใภ้ฝรั่งเศส (จดทะเบียนสมรสที่ฝรั่งเศส)

เริ่มแรก ก็ให้แฟนไปสอบถามอำเภอ (la mairie) ที่ฝรั่งเศสก่อนว่าต้องการเอสการอะไรบ้าง เพราะแต่ละที่จะมีเอกสารมากมีน้อยแตกต่างกันบ้าง แต่หลัก ๆ ก็จะมีดังนี้ค่ะ

เอกสารสำหรับว่าที่คู่สมรสชาวไทย

1. สำเนาบัตรประชาชน (ประทับตรารับรองที่กองหนังสือเดินทาง แจ้งวัฒนะ และแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส) พร้อม
หนังสือเดินทาง ที่ยังมีอายุ (พาสปอร์ตไม่ต้องแปลนะคะ)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน ประทับตราถูกต้อง (ประทับตรา และแปล)

3. ใบสูติบัตร (ประทับตรา และแปล) หากสูติบัตรชำรุดหรือสูญหาย ต้องไปทำการคัดลอกมาใหม่ ณ อำเภอ ที่คุณได้รับการแจ้งเกิดค่ะ

ในกรณีที่อำเภอต้องการสูติบัตรของไทยที่อายุต่ำกว่าสามเดือน (ซึ่งในระบบราชการไทยนั้นไม่มี นอกจากเจ้าของสูติบัตรจะไปขอคัดลอกมาใหม่ที่อำเภอ) certificat de coutume ของสถานฑูตไทยจะระบุไว้ให้แล้วว่าสูติบัตรไทยมีใบเดียวใช้ตลอดชีพ ในขณะที่สูติบัตรฝรั่งเศสเค้าต้องไปขอใหม่เรื่อยๆและมีอายุแค่สามเดือน ราชการไทยกับฝรั่งเศสมันคนละระบบกันค่ะ แต่ราชการฝรั่งเศสชอบเอาตัวเองเป็นมาตรฐาน เพราะฉะนั้นคุณต้องรู้จักปกป้องตัวเองนะคะ

เรื่องนี้สาวๆหลายๆคนเคยมีปัญหากับอำเภอหรือเพเฟคจูร์กันมาแล้วทั้งนั้น บางที่เข้าใจง่าย บางที่ก็เข้าใจยาก ทางที่ดีคุณเก็บสำเนาใบ certificat de coutume ที่ได้จากสถานฑูตไว้ซักสองสามชุด แล้วเอาแนบไปกับสูติบัตรแปลตอนยื่นขอบัตรอยู่อาศัยกับเพเฟคจูร์ไปด้วยก็ดีค่ะ เอาปากกาเน้นคำ ขีดตรงประโยคที่ว่า สูติบัตรไทยมีอายุตลอดชีวิต  แล้วก็แนบไปกับสูติบัตรแปล พร้อมสำเนาตัวจริง (ที่เป็นภาษาไทย) ถ้าทำแบบนี้คาดว่าคงไม่มีปัญหาหรอกค่ะหน้าตาของ ใบ certificat de coutume เป็นอย่างนี้ค่ะ สามารถเซฟใส่คอมแล้วปรินทืไปใช้ได้เลย ในกรณีที่คุณมีปัญหากับเพเฟคจูร์เรื่องใบเกิดที่มีอายุไม่เกินสามเดือน (เพราะระบบราชการไทยใบเกิดไม่เกินสามเดือนมันไม่มีค่ะ ตราบใดที่ใบเกิดตัวจริงยังอยู่ เพราะใบเกิดใบเดียวใช้ได้ตลอดชีวิต ข้อนี้ได้เขียนระบุไว้แล้ว อยู่ก่อนข้อสุดท้ายค่ะ เอาปากกาเน้นคำขีดได้เลย)

 
 
 

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี ต้องประทับตราและแปลเช่นกัน)


5.เอกสารรับรองความเป็นโสดออกให้โดยเจ้าหน้าที่อำเภอหรือจังหวัด พาพยานไปด้วยสองคน (ประทับตรา
และแปลเช่นกัน) ถ้าผ่านการหย่า ก็ต้องใช้ใบนี้เช่นกันเรียกว่าใบโสดหลังการหย่าเพื่อรับรองว่าหลังการหย่าไม่มีการจดทะเบียนสมรสซ้ำอีก


6. เอกสารรับรองการมรณะของคู่สมรสเดิมหรือเอกสารรับรองการหย่า(ในกรณีที่มีสามีมาแล้ว) ประทับตรา แปล เช่นกัน

7. ในกรณีที่มีบุตรจากคู่สมรสเดิมจำเป็นต้องใช้สำเนาสมบูรณ์ของใบสูติบัตรของบุตรโดยเอกสารนี้จะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือนในวันจดทะเบียนสมรส (เช่นเดิม ต้องผ่านการประทับตราและแปล)

8. เอกสารบัตรประชาชนผู้ที่จะเป็นพยานให้คู่สมรสจะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและจะต้องมีอย่างน้อย 2 คน
(พยานคู่สมรสคือเพื่อนคู่บ่าวสาวต้องมีเพื่อนฝ่ายหญิง1 คน ฝ่ายชาย1คนเป็นอย่างน้อยแต่ไม่เกิน 4 คน
เพราะทั้งสองคนต้องไปเซ็นเป็นพยานในพิธีการแต่งงานด้วย )

9. เอกสารสัญญาการสมรสออกให้โดยเจ้าหน้าที่เป็นพยาน (notaire) ถ้าหากการสมรสมีสัญญา(contrat de
mariage)
เอกสารสัญญาการสมรส ออกให้โดย notaire (notary)คือทนายความจัดการทรัพย์สิน
เป็นผู้ทำใบนี้ให้ถ้าการสมรสนั้นเป็นไปแบบมี สัญญาการสมรส (conntrat de mariage)
หมายถึงคู่สามีภรรยาเลือกทำสัญญาเพื่อกำหนดการจัดการบริหารทรัพ ย์สินในครอบครัวภายหลังการสมรส ได้แก่
การกำหนดความเป็นเจ้าของ และการใช้ประโยชน์ของรายได้ เงินออมทรัพย์ อสังหาริมทัพย์
รวมทั้งกำหนดภาระหน้าที่การชำระรายจ่ายและหนี้สิน
มาตรการเหล่านี้อาจให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด(กฏหมายแพ่ง) หรือตามสัญญาที่ตกลงกัน
คู่สมรสส่วนใหญ่ไม่มีสัญญาก่อนสมรส คือเลือกเอาระบบการครองเรือนที่มีระบุไว้ในประมวลกฏหมายแพ่งที่
เรียกว่า regime de la communaute legale (ระบบกองทรัพย์สินร่วมตามกฏหมาย)

10. รูปถ่าย 3 ใบ ( 2 นิ้ว พื้นขาว)

12.สำเนา book bank ที่ชื่อต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ(แนะนำให้ขอstatement เป็นภาษาอังกฤษ)
ถ้าเป็นไปได้สำเนาslip เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน


13.จดหมายอธิบายว่าเจอกันได้อย่างไร และยืนยันว่าจะอยู่ด้วยกัน


14.สำเนา passport ของคู่สมรสฝรั่งเศส รวมทั้งหน้าที่ stamp เข้าออกเมืองไทย


15.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุช่วงเวลาให้ตรงตามกำหนดการแต่งงานของคุณ


16.ประกันสุขภาพ 90 วัน

ประกันสุขภาพซื้อได้ทางอินเตอร์เน็ทก็ได้ค่ะ มีมากมายหลายบริษัทค่ะ เริ่มตั้งแต่ 2000 บาทขึ้นไปแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเพ็กเก็จไหน เช่น
1. www.bupathailand.com
2. www.elvia.ch
3.www.iag.co.th
4.www.lmgpacific.com
5.www.mondial-assistance-thailand.com


#เอกสารทุกอย่างใช้สำเนา 2 ชุด


เอกสารที่ต้องนำไปแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส ต้องนำไปประทับตราที่กระทรวงต่างประเทศก่อนค่ะ ตรงถนนแจ้งวัฒนะ เปิดตั้งแต่ 8.30 - 14.30 จันทร์ถึงศุกร์ ไปติดต่อที่ชั้น 3 กองสัญชาติและนิติกรณ์ ราคาอยู่ที่ 200 บาทต่อแผ่นใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน หากต้องการด่วนคือภายใน 1 วัน ราคาอยู่ที่ 400 บาทต่อแผ่น หากไม่สะดวกในการไปเอง ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้ ติดต่อที่เบอร์ 0-2575-1056-59

กระทรวงต่างประเทศ รับรองเอกสาร ย้ำนะคะ  เฉพาะ "เอกสารที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ" เท่านั้นค่ะ "เอกสารที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ" เท่านั้น (อีกซักรอบ และขอเป็นรอบสุดท้ายนะคะ) เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเอาเอกสารไปแปลเป็นฝรั่งเศสมาก่อนประทับตรารับรอง เพราะกระทรวงต่างประเทศจะไม่รับประทับตราเอกสารที่แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะ และในทางกลับกัน หากมีเอกสารตัวใดที่เป็นภาษาฝรั่งเศส (เช่นทะเบียนสมรสหลังการแต่งงานของคุณที่ฝรั่งเศส) คุณต้องนำไปแปลเป็นไทยหรืออังกฤษก่อนนำมาประทับตราค่ะ

ข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลสำหรับการยื่นขอประทับตราเอกสารกับกระทรวงต่างประเทศทางไปรษณีย์นะคะ ไม่ต้องไปด้วยตัวเองค่ะ เพราะไปเองต้องไปรอน่าจะ 4 ชมนะ ถ้ามีเวลายื่นแบบนี้น่าจะสบายกว่า ยิ่งถ้าสาว ๆ อยู่ต่างจังหวัด ยิ่งสะดวกดังนี้ค่ะ

1. เขียนคำร้อง(ตัวเองยื่น)

2. หนังสือมอบอำนาจ (กรณียื่นแทนเจ้าของเอการ)

เอกสาร Dowload ได้ที่ http://www.mfa.go.th/web/804.php

3. สำเนาบัตรประชาชนหรือ passport ของเจ้าของเอกสารและหรือของผู้มอบอำนาจและรับมอบอำนาจ

4. เอกสารที่จะรับรองฉบับจริงภาษาไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด เช่นสูติบัตร

5. กรณีที่เอกสารแปลก่อนรับรอง ต้องแปลและเซ็นชื่อผู้แปล

- รับรองคำแปลถูกต้อง กรณีแปลจากภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นเป็นภาษาไทย

- Cartiflied correct translation กรณีแปลจากภาษาไทยเป็นอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ

6. ซื้อธนานัติค่าส่งและแปลรวมกันโดย
สั่งจ่าย ปณ หลักสี่ ในนามคุณอดุลย์ศักดิ์ ชอบช่วยชาติ

- ค่ารับรองชุดละ 400 บาท
- ค่า EMS อีก 50 บาทต่อการรับรอง 1 ครั้ง

7.ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่คุณอดุลศักดิ์ ชอบช่วยชาติ

กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สงสัยโทร 02-5751058-9 fax 02-5751054 or 1111 or 02-9817171 ต่อ 3309 or 3442 or 3303 or email : consular@mfa.go.th or  www.mfa.go.th


หลังจากเอกสารได้รับการประทับตราเรียบร้อยแล้วให้นำเอกสารดังกล่าวแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส
โดยนักแปลที่ได้รับรองจากทางการฝรั่งเศส(traducteur assermente)

สามารถนำเอกสารไปแปลที่สมาคมฝรั่งเศส ถนนสาทรใต้ได้ค่ะ (ใช้ตัวที่ประทับตราเลยนะคะ) ราคาต่อแผ่นอยู่ที่ 300-500 บาท ใช้เวลาในการแปลประมาณ 2-3 วัน (ขึ้นอยู่ว่าเอกสารที่จะแปลเยอะหรือไม่) เวลาเปิดทำการที่สมาคมฝรั่งเศส 8.00-12.00 โทร. 0-2670-4203 และ 0-2670-4205

หรือสำนักงานรับแปลเอกสารที่ได้รับการรับรองจากสถานฑูต (การแปลเอกสารราคาอยู่ที่ 700-800บาท/หน้า)

THE CORNER

186/1 Charoen Krung Soi 36,

10500 BANGKOK

Tel./Fax : 02 233 16 54

Mobile : 01 482 99 74


EXPRESS TRANSLATION SCE & TRAVEL CO.LTD.

l 590-592 Ploenchit Road – BANGKOK

Tel. : 02 250 04 12

Fax : 02 252 03 37

ศูนย์การแปล เดอะ ซัน
The Sun Translation and Language Service
ชั้น 3 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2266-6689 โทรสาร 0-2266-6687
อีเมล์: info@thesun.co.th เว็บ http://www.thesun.co.th/

(อย่าสนใจบุคคลที่คอยเรียกร้องให้เราไปแปลกับเขานะคะ
เพราะเราต้องใช้บริการร้านที่รับรองโดยสถานทูตฝรั่งเศสค่ะ)


หลังจากนั้นก็นำเอกสารที่แปลไปประทับตราที่กงศุลที่เจริญกรุง 36 หลังโรงแรมโอเรียนเตล  (ทางสมาคมที่แปลเขาจะแม็กเอกสารที่ประทับและแปลไว้ด้วยกัน คือตัวที่ประทับตราจะอยู่ด้านล่างและตัวแปลอยู่ด้านบน) แนะนำว่าให้ไปแต่เช้าค่ะ เพราะเขาก็รับประทับตราถึงเที่ยงเหมือนกัน พอไปถึงเขาก็จะขอบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต เพื่อจดคิว และนั่งรอสักพัก เขาก็จะเรียกชือเพื่อไปประทับตราเอกสารได้ที่ชั้น 2 (ขึ้นบันไดแล้วเลี้ยวขวา ตรงไปสุด แล้วก็จะเจอ) คนที่ประทับตราเป็นคนฝรั่งเศส หน้าตาเหมือนคนไทยมาก เขาพูดไทยได้ และที่สำคัญ เขาเป็นคนสัมภาษณ์ด้วย ราคาอยู่ที่ประมาณ 920 บาทต่อแผ่นค่ะ

หลังจากที่ดำเนินการมาถึงตรงนี้แล้ว ก็ถ่ายเอกสารข้างต้นไว้เยอะ ๆ ค่ะ เพราะว่าจะต้องใช้หลายงาน และก็ส่งเอกสารตัวจริงไปให้แฟนคุณ

จากนั้นก็เป็นหน้าที่ของแฟนคุณที่ต้องไปอำเภอ แล้วเอกสารของแฟนคุณก็เตรียมเหมือนกันนะคะ เอกสารส่วนใหญ่จะคล้ายๆกับทางคู่สมรสฝ่ายไทยค่ะ ขึ้นอยู่กับอำเภอที่คุณไปยื่นขอทำเรื่องจดทะเบียนสมรสด้วย โดยทั่วไปเค้าอาจจะขอเอกสารบางอย่างเพิ่ม เช่น บิลค่าน้ำค่าไฟ เอกสารการเป็นเจ้าของที่อยู่  สัญญาเช่าบ้าน ใบรับรองการเสียภาษี

โดยทั่วไป จะมีเอกสารรับรองประเพณีการสมรส Certificat de coutume ออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ที่ฝรั่งเศส อยู่ด้วย เอกสารตัวนี้ปกติส่งไปขอทางไปรษณีย์ได้ ที่แผนกกงสุล โดยส่งสำเนาพาสปอร์ตของคุณและของแฟนไปพร้อมซองเปล่าติดแสตมป์ระบุที่อยู่เพื่อส่งกลับแล้วต้องแนบเช็คค่าธรรมเนียม 15 ยูโร ไปด้วยค่ะ

ข้อมูลประสบการ์ณของคุณส้ม ขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

**จะมีเอกสารอีกหนึ่งตัวที่แฟนต้องไปขอคือ certificat de coutumes ตัวนี้แฟนไปขอได้ที่ กงศุลไทยในฝรั่งเศสค่ะ มีทั้งที่ ลิยง โมนาโก ปารีส ใกล้ที่ไหน ขอที่นั่นค่ะ แฟนส้มไปขอที่โมนาโก เอกสารที่ต้องใช้ขอคือ
-สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรกของเรา และของแฟน
-เช็ค 15 ยูโร
ถ้าใกล้ก็ไปขอด้วยตัวเองเลยค่ะ ถ้าไกลเราก็จัดส่งเอกสารตามนั้นไปทางไปรษณีย์ แนบจดหมายอธิบายไป 1 ฉบับค่ะ ว่าเราจะแต่งงานแล้วต้องการเอกสารตัวนี้ แนบซองเปล่าเขียนชื่อที่อยู่ตัวเองด้วยนะค่ะ แล้วเค้าก็จะออกให้และส่งกลับมาหาเราค่ะ..

ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารตัวนี้ให้ติดต่อ

AMBASSADE ROYALE DE THAÏLANDE
8, rue Greuze
75116 Paris

Tél : 01 56 26 50 50
Fax : 01 56 26 04 45/46
e-mail : thaipar@wanadoo.fr, thaipar@mfa.go.th

รถโดยสารประจำทาง : 63, 32, 30, 22
รถไฟใต้ดิน (เมโทร) : Trocadéro (ligne 6 et 9)

เวลาเปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์
Chancellerie : 9.30น. ถึง 12.30น. และ 14.30น. ถึง 17.30น.
ฝ่ายกงศุล : 9.30น. ถึง 12น. (ปิดทำการตอนบ่าย)
การรับรองทางด้านนิติกรณ์ : 9.30น. ถึง 12น.
การบริการทางด้านพาสปอร์ตไทย และเอกสารทะเบียนราษฎร : 1430น. ถึง 17.00น.

หลังจากที่ส่งเอกสารไปให้ว่าที่คู่สมรสที่ฝรั่งเศส ว่าทีคู่สมรสต้องนำเอกสารไปยื่นที่อำเภอเทศบาลเมือง (Mairie)ที่ตนพำนักอยู่

บางอำเภอเขาอาจจะเรียกแฟนคุณสัมภาษณ์ด้วยค่ะ และเขาก็จะส่งเรื่องมาที่สถานฑูตฝรั่งเศสที่ไทยเพื่อสัมภาษณ์คุณเหมือนกันค่ะ และทางสถานฑูตฝรั่งเศสที่ไทยก็จะแฟ็กซ์เอกสารการสัมภาษณ์นั้นกลับฝรั่งเศสหลังจากสัมภาษณ์เสร็จ ระหว่างนั้นเขาจะติดประกาศประมาณ 2 สัปดาห์ หากไม่มีใครคัดค้านก็จะได้เอกสารใบไม่มีใครคัดค้านการแต่งงาน (certificat de publication et de non-opposition )

เมื่อการขออนุญาติแต่งงานกับทางอำเภอที่ฝรั่งเศสได้ประสานงานกับสถานฑูตที่เมืองไทยเรียบร้อย ทางแมร์รี่จะออกตัวสำเนาให้แฟน และก็ให้แฟนส่งเอกสารตัวนี้มาให้เรา พร้อมกับเอกสารต่างๆของแฟนพี่ต้องเอามายื่นขอวีซ่าแต่งงานที่สถานฑูตฝรั่งในไทย..

ระหว่างทีรอเอกสารเดินทางมาที่บ้าน เราก็สามารถจองคิวเตรียมยื่นเอกสารกับตัวแทนของสถานฑูตได้เลยค่ะ

จองคิวยื่นขอวีซ่าได้ที่เวปไซต์นี้

https://www.tlscontact.com/th2fr/login.php

รายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการยื่นวีซ่าต่างๆผ่านทางตัวแทนสามารถดูได้ที่นี่ค่ะ

https://www.tlscontact.com/th2fr/page.php?pid=procedure

หลังจากที่ได้ทำการนัดหมายวันยื่นเอกสารขอวีซ่าไปจดทะเบียนสมรสที่ฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้ว
คุณก็นำเอกสารไปยื่นวีซ่าได้ ซึ่งเอกสารในการยื่นขอวีซ่าระยะสั้นมีดังนี้ค่ะ
1. Application form สำหรับ วีซ่าเช้นเก้นระยะสั้น 1 ชุด สามารถโหลดได้ที่ https://www.tlscontact.com/th2fr/page.php?pid=download_forms

พร้อม พาสปอร์ต ตัวจริง (ที่สำคัญพาสปอร์ตต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่ต่ำกว่าหกเดือนนะคะ)

2. รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นขาว 2 รูป (เตรียมไปหลายรูปก็ดีค่ะ เพราะเขาจะขอเพิ่ม)
3. สำเนาบัตรประชาชนแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วย (ตัวนี้ใช้สำเนาที่เราสำเนาไว้ก่อนส่งให้แฟนได้เลยค่ะ)
4. สำเนาสมุดบัญชี ที่แสดงว่ามีเงินเพียงพอในการกลับ หากแต่งงานไม่ทัน ภายในสามเดือน (เขาจะให้แค่ 3 เดือน จะต้องมีการแต่งงาน แล้วก็กลับไปทำ วีซ่าระยะยาวเพื่อติดตามคู่สมรสกับสถานฑูตอีกครั้งก็จะอยู่ได้ยาว หากไม่สามารถแต่งงานได้คุณก็ต้องกลับค่ะ) สมุดบัญชีให้เขียนชื่อเราเป็นภาษาอังกฤษที่ตรงชื่อภาษาไทยได้เลยค่ะ
5. หนังสือรับรองการทำงาน (หากยังทำงานอยู่) พร้อมสำเนาสลิปเงินเดือน 3 เดือน
6. สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสชาวฝรั่งเศส
7. สำเนาพาสปอร์ตของคู่สมรสชาวฝรั่งเศส (เอาหน้าที่มีการแสตมป์เข้าออกประเทศไทยด้วย)
8. สำเนาเอกสารรับรองที่อยู่ เช่น สัญญาเช่าบ้าน หรือหลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน หรืออาศัยอยู่กับครอบครัว ก็ต้องมีหลักฐานในส่วนของเจ้าของบ้านมาด้วย
9. สำเนาเอกสารการจ่ายภาษีของคู่สมรสชาวฝรั่งเศส
10. สำเนา Statement 3 เดือนของคู่สมรสฝรั่งเศส
11. หนังสือรับรองการทำงาน พร้อมสำเนาสลิปเงินเดือนเดือนสุดท้ายของคู่สมรสฝรั่งเศส
12. จดหมาย เขียนแสดงถึงความสัมพันธ์และเหตุผลว่าทำไมต้องแต่งงงานกันและรับรองว่าจะอยู่ร่วมกัน
13. Attestation d'accueil 3 เดือน ตัวนี้ต้องไปขอที่อำเภอของคู่สมรสชาวฝรั่งเศสค่ะ จะทำการขอตอนที่ขอใบไม่มีใครคัดค้านการแต่งงานก็ได้เพราะเอกสารตัวนี้แต่ละอำเภอจะใช้เวลาไม่เท่ากัน อย่างกรณีของแฟนเรา 1 อาทิตย์ ของเพื่อนบางคน 1 เดือน **เอกสารตัวนี้จำเป็นต้องใช้ตัวจริง และสำเนาค่ะ ต้องมีไปยื่นทั้งสองใบ**
14.สำเนาใบไม่มีใครคัดค้านการแต่งงาน (เราสอบถามคนที่รับเอกสารทำวีซ่าว่า ตัวจริงใช้ตอนไหน เขาถามว่าได้รับหรือยัง เราก็ตอบว่าได้รับแล้ว เขาเลยให้เอาแม็กไว้กับพาสปอร์ตเลย)
15.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุช่วงเวลาให้ตรงตามกำหนดการแต่งงานของคุณ
16.ประกันสุขภาพ 90 วัน

การส่งหรือเตรียมเอกสารอาจจะต้องแตกต่างกันไปเพราะขึ้นอยู่แต่ละ Mairie ที่เราจะไปจดทะเบียนค่ะ

ตั๋วและประกันก็ซื้อหลังจากวีซ่าออกนะคะ

หลังการจดทะเบียนสมรส คู่สมรสชาวไทยต้องบินกลับไปขอวีซ่าระยะยาวเพื่อติดตามคู่สมรสชาวฝรั่งเศสอีกครั้ง ที่สถานฑูตฝรั่งเศส ประเทศไทย
(ข้อมูลรายละเอียดขออนุญาติเขียนแยกไว้เพราะจดทะเบียนที่ฝรั่งเศสหรือไทย ต้องขอวีซ่าตัวนี้กับสถานฑูตเหมือนกันทั้งคู่)

เมื่อมาอยู่ฝรั่งเศสหลังการแต่งงานครั้งแรกจะเป็นวีซ่าระยะยาวมีอายุหนึ่งปี (ทำงานได้) และต้องยื่นเรื่องตรวจสุขภาพ อบรม ทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษากับ OFII และได้รับสติกเกอร์ติดในพาสปอร์ต(ตรงนี้มีค่าธรรมเนียมเป็นแสตมป์ภาษีอากรที่ต้องใช้ราวๆ 300ยูโร)

ระหว่างที่คุณถือวีซ่าระยะยาวอยู่นั้น คุณจะสามารถทำงานที่ฝรั่งเศส และเดินทางไปกลับไทย ฝรั่งเศส และเข้าออกประเทศในเขตเชนเก้นของยุโรปได้อย่างไม่มีปัญหา ตราบใดที่วีซ่าของคุณยังมีอายุการใช้งานอยู่ (ยกเว้นประเทศอังกฤษ ต้องไปขอวีซ่ากับตัวแทนของสถานฑูตอังกฤษ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมวีซ่า)

ก่อนวีซ่าหมดอายุสองเดือนต้องไปติดต่อกับเพเฟคจูร์ (prefecture)ของเมืองที่คุณอยู่อาศัยเพื่อขอบัตรอยู่อาศัย (carte de sejour)ซึ่งจะมีอายุ 1ปี จากนั้นขอต่อได้อีก 1ปี พร้อมค่าธรรมเนียมในการต่อบัตรแต่ละครั้ง ครั้งละ 75 ยูโร

หลังการสมรสและอยู่ที่ฝรั่งเศสติดต่อกันเป็นระยะเวลาสามปี ถ้าอยู่กันดีไม่มีปัญหาอะไรขอบัตรอยู่ต่อได้เป็นบัตร resident มีอายุ 10 ปี

เมื่อ ขอบัตร 10 ปี และแต่งงานครบสี่ปีแล้ว ถึงจะขอสัญชาติฝรั่งเศสได้ คุณจะขอสัญชาติฝรั่งเศสหรือไม่ขอจะอยู่ที่คุณตัดสินใจเลือกเองค่ะ


ขอได้รับความขอบคุณการรวบรวมข้อมูล และแชร์ประสบการณ์จาก คุณตุ้ย คุณนี คุณเรน คุณ brest คุณเชอร์รี่ คุณปุ้ย คุณแอ๋ม คุณหมูหยอง คุณเจี๊ยบ คุณเก๋ คุณส้ม และอีกหลายๆคนนะคะ

deeda2011-06-10 03:31:12


by : deeda
ค่าสินสอดทำปวดใจ
**ประสบการณ์การขอสัญชาติฝรั่งเศส**
**Meeting บ้านสะใภ้ฝรั่งเศส 2014**
**Meeting บ้านสะใภ้ฝรั่งเศส 2013**
การขอทำเรื่องบุตรเพื่อมาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส
ขัดแย้งกันด้านความคิด แบ่งพรรคแบ่งพวก เชิญที่นี่
บ้านสะใภ้เมืองน้ำหอม...ฝรั่งเศสภาคสองค่ะ
**PACS:: Pacte civil de solidarite**
**Meeting บ้านสะใภ้ฝรั่งเศส 2012** (เพิ่มลิงค์รูป)
อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆ
ทำพาสปอร์ตไทย+แจ้งเกิดลูกกับสถานฑูตไทยปารีส
กฏ กติกา และมารยาท ในการใช้ฟอรัมบ้านสะใภ้ฝรั่งเศส
การสมัครสมาชิกใหม่และการใส่รูปไอคอน รูปในกระทู้
OFII
Hello Test..Hello Test...1 2 1 2
Talking Dict. French-Thai
**รูปงานกงศุลสัญจรที่ Marseille**
**เที่ยวฝรั่งเศสไม่ไปไม่รู้**
**ห่อหมกทะเลผัด**
**Meetingใหญ่ บ้านสะใภ้ฝรั่งเศสประจำปี 2011**
**ประกาศปิดเวปบอร์ดใหญ่บ้านสะใภ้ฝรั่งเศส**
**ประชาพันธ์กงศุลสัญจร Marseille โดยThaiprovence**
ฝากข่าวเรื่องงานสอนภาษาไทยให้คนฝรั่งเศสMarseille
ตามหาเอเจนท์จองตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพปารีสค่ะ
*รูป Mini Meeting กับอุ้ม ที่ Swensens CTW ค่ะ **
**ด่วนค่ะ ขอเปลี่ยนเวลามิินิมีตติ้งกับอุ้ม **
มินิมีตติ้งกับอุ้ม ณ ไทยแลนด์กันมั้ยคะสาวๆ??
สาวๆบ้านเราพบรักกับคุณสามียังไงจ้ะ อยากรู้จัง
Update Mini Meeting กับ คุณนก สาวชาวเกาะ ณ ปารีส
Mini Meeting กับ คุณนก สาวชาวเกาะ ณ ปารีส
**หาคนช่วยพาเพื่อนเที่ยวปารีสค่ะ**
**หาห้องเช่าที่ปารีสค่ะ**
**ฅนวงใน ตอน เมียฝรั่ง**
ประกาศหาคนทำงาน (ได้คนทำงานแล้วค่ะ) ปิดประกาศนะคะ
**สอนทำเค้ก Gateau de Neige เค้กหิมะหอมกรุ่น**
**สูตรขนมตะโก้แห้วกลิ่นใบเตย**
job in paris
**Meetingใหญ่ บ้านสะใภ้ฝรั่งเศสประจำปี 2010**
**Flan de coco คัสตาร์ทกะทิ หวานมันอร่อย**
บ้านสะใภ้เมืองน้ำหอม...ฝรั่งเศสค่ะ
**ทริป Alsace&Germany**
**Creme Brulee de la Saint Valentin**
**กินแบบฝรั่งเศส (French Cuisine)**
**Souffle เนยแข็ง ไส้ปู และซอสปู แบบสูตรเสน่หา**
**สอนทำขนมฝรั่งเศส ขนม Madeleine**
**การแสดงแสงสี ช่วงเทศกาลปลายปี ที่หอไอเฟล ปารีส**
**Omelette ไข่เจียวแบบฝรั่งเศส**
-----LadySquare.com Diary--------

This page was generated in 0.148 seconds.
ติดต่อทีมงานฯ Ladyinter.com ได้ที่ editor@thaicomp.com

free counters