s
กรณีถือ ใบพำนักอาศัย Permit C ของประเทศในยุโรป
4/5/2018 4:39:12 PMถ้าถือใบพำนักอาศัยถาวร Permit C ถ้าจะไปเที่ยวประเทศโรมาเนีย /บัลกาเรีย. ซึ่งประเทศเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม Schengen ต้องขอวีซ่า หรือว่า ยกเว้นแบบประเทศโครเอเชีย
ขอบคุณทุกคำตอบค่ะ


by : heikothewestie
สวิส ไม่ใช้ใบสอบภาษาระดับA1
กฏหมายใหม่ จดทะเบียนสมรสในไทย 2018
-----LadySquare.com Diary--------

This page was generated in 0.133 seconds.
ติดต่อทีมงานฯ Ladyinter.com ได้ที่ editor@thaicomp.com

free counters