s
สอบถาม วีซ่า 7 days ค่ะ
4/8/2014 6:47:10 PM
ตอนนี้แต่งงานจดทะเบียนในไทยแล้วนะคะ แต่งงที่ต้องรอเอกสารที่ต้องนำไปขึ้นทะเบียนที่นอร์เวย์ ว่าเราต้องรอคำตอบหรือเอกสารอะไรก่อนหรือป่าว หรือว่าเราสามารถยื่นเอกสารได้เลยไม่ต้องรอการยืนยันเอกสารกลับคะ
จริงๆ แล้วขาดเอกสารหลายตัวอยู่คะ เช่น
1. แฟนนำเอกสารสลิปเงินเดือนมาทั้งปีที่แล้ว แต่ ขาด 3 เดือนล่าสุดของปีนี้
2. สัญญาการจ้างงาน เห็นแฟนบอกว่าไม่สัญญา แต่จะให้ทางบริษัทฯ ออกใบรับรอง หรือไม่มีตัวนี้ก็ได้คะ คิดว่าน่าจะรอทางบริษัทฯ ทำให้นานอยู่
3 เอกสารจาก nav ที่แสดงว่าไม่ได้รับเงินจากนาฟ ต้องใช้หรือป่าวคะ สำหรับ วีซ่า 7 days ถ้าขอเรสเห็นบอกว่าไม่ต้องใช้แต่ถ้าขอ วีซ่า 7 days ต้องใช้ ถูกต้องไหมคะ
4. passport ต้องรอให้แฟนกลับไปก่อนหรือคะแล้วส่งที่ แสตมป์ออกจากไทยล่าสุดกลับมา ใช้แค่ล่าสุดคือขาเข้าในไทยได้ไหมคะ
 
รู้สึกงงและสับสน
ขอบคุณนะคะ
 


by : jeb
อยากทราบขั้นตอนการแต่งงานในไทยค่ะ
-----LadySquare.com Diary--------

This page was generated in 0.250 seconds.
ติดต่อทีมงานฯ Ladyinter.com ได้ที่ editor@thaicomp.com

free counters