Ditt ärende har nu avgjorts. 
 
Kontakta den svenska ambassad/konsulat som du angivit i din ansökan för att ta emot beslutet.
 
Kontakta någon av Migrationsverkets tillståndsenheter i Sverige om du
ansökt om förlängning av ett uppehålls- och/eller arbetstillstånd och befinner dig i Sverige. 
är före detta asylsökande eller student och har sökt uppehålls- och/eller arbetstillstånd och fortfarande befinner dig i landet.

 
Uppehållstillståndskort
Som bevis på ditt tillstånd kommer du att få ett uppehållstillståndskort. 
 
Om du befinner dig i Sverige
och redan fotograferats och lämnat fingeravtryck på någon av Migrationsverkets enheter kommer ditt kort att skickas till din adress i Sverige inom en vecka.

 
och inte fotograferats och lämnat fingeravtryck vid någon av Migrationsverkets enheter måste vi först tillverka ditt kort. Vi ber dig därför att snarast uppsöka någon av våra tillståndsenheter. Kortet kommer därefter att skickas till din adress i Sverige inom några veckor.

 
Om du fått ett uppehållstillstånd som gäller mer än ett år, måste du ta med uppehållstillståndskortet till Skatteverket om du ska folkbokföra dig. 

 
Om du befinner dig utanför Sverige
och redan fotograferats och lämnat fingeravtryck vid en svensk utlandsmyndighet (ambassad eller konsulat) får du ditt kort genom den svenska utlandsmyndighet som du uppgivit i din ansökan. Om du är folkbokförd på en adress i Sverige skickas kortet till den adressen.

 
och ännu inte fotograferats och lämnat fingeravtryck vid en svensk utlandsmyndighet (ambassad eller konsulat) måste ditt kort först tillverkas. Vi ber dig därför att så fort du kan uppsöka den svenska utlandsmyndighet, som du uppgivit i din ansökan, för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad. Du kommer sedan att få ditt uppehållstillståndskort genom utlandsmyndigheten. Om du är folkbokförd på en adress i Sverige skickas kortet till den adressen.

 
 
Om du är EU/EES-medborgare och har ansökt om registrering av din uppehållsrätt kommer du att få besked med post till den adress du angivit. Du behöver inte kontakta Migrationsverket.
 
Med vänlig hälsning
 
 
Your case has now been settled.
Contact the Swedish embassy/consulate that you specified in your application to receive the decision.
 
Contact any of the Migration Board's permit units in Sweden if you
applied for an extension of your residence and/or work permit and are in Sweden.
are a former asylum seeker or a student, and have applied for a residence and/or work permit and are in Sweden.

 
Residence permit card
As proof of your right of residence in Sweden you will be issued with a residence permit card. 
 
If you are in Sweden
and already have attended one of our units to have your photograph and fingerprints taken, your card will be sent to your address in Sweden in about a week?s time.

 
and have not attended one of our units to have your photograph and fingerprints taken, your card needs to be produced. We kindly ask you to attend one of our units as soon as possible to have your photograph and fingerprints taken. The card will be sent to your address in Sweden in a few weeks? time. 

 
If you have been granted a permission to stay in Sweden for more than one year you can visit Skatteverket (the Swedish Tax Agency) to register. You have to bring the residence permit card.

 
If you are outside Sweden 
and already have attended the Swedish embassy (mission abroad) to have your photograph and fingerprints taken, you will get your card from the Swedish embassy that you have noted in your application. If you are registered at an address in Sweden your card will be sent to that address. 

 
and have not attended the Swedish embassy (mission abroad) to have your photograph and fingerprints taken, your card needs to be produced. We kindly ask you to attend the Swedish embassy that you have noted in your application as soon as possible to have your photograph and fingerprints taken. If you are registered at an address in Sweden your card will be sent to that address.

 
If you are an EU/EEA citizen and have applied for registration of your right of residence, you will receive a notice by post to the address you stated. You do not need to contact the Migration Board.
 
Yours sincerely,
 


--------------------------------------------------------------------------------
    Migrationsverket
Tillståndsenheten i Norrköping 
Besöksadress  Slottsgatan 82  Postadress  SE-60170 Norrköping 
Telefon 0771-235 235 Telefax 011239839 
E-post via: www.migrationsverket.se/e-post Hemsida www.migrationsverket.se Organisationsnr 202100-2163
Dokumentid: 23300233