Ladyinter.com Homepage
Forum Home Forum Home > Lady Friends > สะใภ้ ฝรั่งเศส / France
  New Posts New Posts RSS Feed: อยากทราบคะ
  FAQ FAQ  Forum Search   Register Register  Login Login

อยากทราบคะ

Author
elossy View Drop Down
Newbie
Newbie


Joined: 18 Jul 2010
Online Status: Offline
Posts: 15
Post Options Post Options   Quote elossy Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: อยากทราบคะ
    Posted: 09 Aug 2010 at 00:50 - IP: 180.183.240.164 IP Information

รายการเอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นขอวีซ่า
ชนิดของวีซ่า พำนักระยะสั้น
จุดมุ่งหมายเพื่อการเดินทาง เยี่ยมส่วนตัว หรือเยื่ยมเพื่อน
วัน เดือน ปี เกิด 1994-08-10
สัญชาติ ประเทศไทย
อาชีพ นักเรียน
 1. application_form_original ใบสมัครขอวีซ่าพำนักระยะสั้น (ฉบับจริง)
 2. photo_id รูปถ่ายสีประจำตัวขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป
 3. passport_original หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง)
  (วัน หมดอายุของหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า3เดือน นับจากวันที่ท่านวางแผนเดินทางกลับจาก เขตประเทศเชงเก้น, โดยจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าเพื่อประทับตราวีซ่า)
 4. passport_copy หนังสือเดินทาง (สำเนา)
  (สำเนา หน้าหนังสือเดินทาง 5 หน้าแรก ( หรือ 5 หน้าสุดท้าย) หน้าที่มีข้อมูลของผู้ถือหนังสือเดินทาง หน่วยงานผู้ออกหนังสือเดินทาง รวมถึงทุกหน้าที่มีวีซ่าหรือตราประทับใดๆ
 5. old_passport_original หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ฉบับจริง)
  หากท่านมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
 6. old_passport_copy หนังสือเดินทางฉบับเก่า (สำเนา)
  สำเนา หน้าหนังสือเดินทาง 5 หน้าแรก (หรือ 5 หน้าสุดท้าย) หน้าที่มีข้อมูลของผู้ถือหนังสือเดินทาง หน่วยงานผู้ออกหนังสือเดินทาง รวมถึงทุกหน้าที่มีวีซ่าหรือตราประทับใดๆ
 7. flight_ticket_booking_copy เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป - กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย (สำเนา)
 8. main_destination_visa_copy วีซ่าหรือเอกสารเดินทางที่ถูกต้องสำหรับจุดหมายปลายทางหลัก (สำเนา)
  (หาก ผู้ยื่นต้องการเดินทางไปต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศในเขตเชงเก้น ท่านต้องได้รับวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศนั้นๆก่อน จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนี้ได้)
 9. insurance_copy ประกันภัยการเดินทาง ออกโดยบริษัทยุโรปหรือ บริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง (สำเนา)
  1. ประกันภัยการเดินทางควร
  สามารถใช้ได้เมื่อสมัครวีซ่าแบบพำนักระยะสั้นในประเทศเขตเชงเก้น
  สามารถใช้ได้เมื่อเดินทางเข้าเขตการปกครองโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส (DROM หรือCTOM)
  2. ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลและการส่งตัวกลับ ซึ่งวงเงินประกันต้องมากกว่า 30,000 ยูโร (หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท)
  3. ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ที่ประเทศเขตเชงเก้น
 10. lodging_attestation_original หนังสือรับรองการให้ที่พัก (Attestation d'accueil) ออกโดยศาลากลางท้องถิ่นของบุคคลที่จะำไปพำนักด้วยตลอดระยะเวลาที่พำนัก (ฉบับจริง)
  (สำเนาการจองโรงแรมตลอดการพำนัก ในเขตเชงเก้น(จองผ่านทางอินเตอร์เนตโดยไม่ได้รับรองบัตรเครดิตไม่สามารถนำมา เป็นหลักฐาน ได้)หรือใบรับรองความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของผู้สมัคร หรือสัญญาเช่าของผู้สมัคร หรือหนังสือจากเจ้าบ้านที่พักในประเทศฝรั่งเศส)
 11. lodging_attestation_copy หนังสือรับรองการให้ที่พัก (Attestation d'accueil) ออกโดยศาลากลางท้องถิ่นของบุคคลที่จะำไปพำนักด้วยตลอดระยะเวลาที่พำนัก (สำเนา)
  สำเนาการจองโรงแรมตลอดการพำนักใน เขตเชงเก้น(จองผ่านทางอินเตอร์เนตโดยไม่ได้รับรองบัตรเครดิตไม่สามารถนำมา เป็นหลักฐาน ได้)หรือใบรับรองความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของผู้สมัคร หรือสัญญาเช่าของผู้สมัคร หรือหนังสือจากเจ้าบ้านที่พักในประเทศฝรั่งเศส
 12. birth_certificate_copy สูติบัตร (สำเนา)
 13. birth_certificate_translation สูติบัตร ฉบับแปล
  (ฉบับแปลภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอังกฤษ)
 14. name_change_decision_copy ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ของผู้สมัครวีซ่าและของผู้ปกครองของผู้สมัคร (สำเนา)
  (ในกรณีที่ผู้ปกเครองเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)
 15. name_change_decision_translation ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ของผู้สมัครวีซ่าและของผู้ปกครองของผู้สมัคร ฉบับแปล
  (ฉบับแปลภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 16. parent_custody_decision_copy เอกสารการปกครองเด็กของผู้ปกครองฝ่ายหนึ่ง ออกโดยฝ่ายการปกครอง (ในกรณีที่ผู้ปกครองอีกฝ่ายเสียชีวิต ใบมรณะบัตรของผู้ปกครองอีกฝ่าย) (สำเนา)
  (ซึ่งเป็นเอกสารภาคบังคับหากเป็นผู้ปกครองเพียงผู้เดียว หรือใบมรณะบัตรของผู้ปกครองอีกฝ่ายพร้อมฉบับแปล)
 17. parent_custody_decision_translation เอกสารการปกครองเด็กออกโดยฝ่ายการปกครอง (หรือ ใบมรณะบัตรของผู้ปกครองอีกฝ่าย) (ฉบับแปล)
 18. parent_authorization_original การอนุญาตโดยผู้ปกครอง ระบุอย่างชัดเจนสำหรับข้อมูลของบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบผู้เยาว์ที่เดินทางไปต่างประเทศ
  หากเด็กเดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งที่มีอำนาจปกครอง
 19. parent_authorization_translation เอกสารยืนยันการอนุญาตโดยผู้ปกครองฉบับแปล
  (ฉบับแปลภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอังกฤษ)
 20. financial_guarantees_letter_original หนังสือรับรองของผู้ค้ำประกันที่รับรองค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกิดขึ้นตลอดการพำนักของผู้สมัคร
 21. person_in_charge_id_copy เอกสารประจำตัวของบุคคลผู้ที่รับผิดชอบในตัวเด็กระหว่างที่เดินทางไปยังต่างประเทศ
  หากเด็กเดินทางคนเดียว
 22. person_in_costudy_id_copy เอกสารประจำตัวของผู้ปกครองที่มีสิทธิในการดูแลผู้เยาว์
  หากผู้เยาว์ไม่ได้เดินทางกับผู้ปกครอง
 23. host_connection_proof_original เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านกับผู้สมัคร
  (หากเป็นเอกสารภาคบังคับ เจ้าบ้านต้องระบุว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้สมัคร และเหตุผลของการเดินทาง)
 24. host_work_proof_original หลักฐานการจ้างงาน และรายได้ของผู้ค้ำประกัน
  เอกสารการชำระภาษี สลิปเงินเดือน 3 ครั้งล่าสุด การลงทะเบียนการค้า รายการเดินบัญชีภายในระยะเวลา 3 เดือน
 25. host_work_proof_copy หลักฐานการจ้างงาน และรายได้ของผู้ค้ำประกัน (สำเนา)
 26. host_work_proof_translation หลักฐานการจ้างงาน และรายได้ของผู้ค้ำประกัน ฉบับแปล
 27. host_passport_copy หนังสือเดินทางของผู้ค้ำประกัน (สำเนา)
 28. bank_statement_original รายการเดินบัญชีครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด
 29. bank_statement_copy รายการเดินบัญชีครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด (สำเนา)
 30. bank_statement_translation รายการเดินบัญชีครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ฉบับแปล
  (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส)1.ผู้ค้ำประกันกับสปอนต์เซอร์คนเดียวกันหรือเปล่าคะ /หรือถ้าไม่มีผู้ค้ำก็ค้ำตัวเองได้
2.หนังสือรับรองของผู้ค้ำประกันที่รับรองค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกิดขึ้นตลอดการพำนักของผู้สมัคร <อันนี้คือจมรับรองสปอนต์เซอร์หรือเปล่า>
3.ถ้าลุงค้ำประกันแล้วน้องของเมย์อายุ16 ไม่มีบัญชีธนาคารจะใช้ของเมย์ที่เดินทางไปด้วยได้ไหมหรือไม่จำเป็นแล้ว
4.ถ้าเมย์เดินทางกับน้อง พ่อแม่ต้องไปของใบยินยอมจากอำเภอ และใบนี้ต้องมีชื่อระบุว่าน้องของเมย์จะเดินทางกับเมย์ใช่ไหมคะและลุงค้ำประกันอย่างนี้ต้องระบุลงในใบยินยอมหรือเปล่า

Back to Top
deeda View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar
PR สะใภ้ ฝรั่งเศส

Joined: 27 Nov 2009
Location: Amiens, France
Online Status: Offline
Posts: 2732
Post Options Post Options   Quote deeda Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09 Aug 2010 at 03:57 - IP: 90.7.198.62 IP Information
สวัสดีค่ะ
 
1.ผู้ค้ำประกันกับสปอนต์เซอร์คนเดียวกันหรือเปล่าคะ /หรือถ้าไม่มีผู้ค้ำก็ค้ำตัวเองได้
 
ส่วนใหญ่ผู้ค้ำประกันกับผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายมักจะเป็นคนเดียวกันค่ะ กรณีนี้ ถ้าเป็นผู้เยาว์นั้น ก็ต้องมีผู้ค้ำประกันกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย (เป็นคนเดียวกันก็ได้ค่ะ จะได้ลดความยุ่งยากของเอกสารให้น้อยลง) และต้องมีผู้ปกครอง(ที่เป็นพ่อแม่อนุญาติแยกมาอีกด้วย) และตามหลักแล้ว ผู้เยาว์นั้นค้ำตัวเองยังไม่ได้หรอกค่ะ ตราบใดที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ตามกฏหมาย)
 

2.หนังสือรับรองของผู้ค้ำประกันที่รับรองค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกิดขึ้นตลอดการพำนักของผู้สมัคร <อันนี้คือจมรับรองสปอนต์เซอร์หรือเปล่า>
 
ใช่ค่ะ

3.ถ้าลุงค้ำประกันแล้วน้องของเมย์อายุ16 ไม่มีบัญชีธนาคารจะใช้ของเมย์ที่เดินทางไปด้วยได้ไหมหรือไม่จำเป็นแล้ว
 
จะใช้ของลุงหรือของคุณด้วยก็ได้ค่ะ ถ้าของลุงมั่นคงพอแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ของคุณก็ได้ แต่ถ้าเห็นว่าไม่พอ จะค้ำเพิ่มก็ได้ค่ะ (และถ้าค้ำเพิ่ม คุณก็ต้องทำเอกสารเพิ่มให้คุณช่วยค้ำเข้าไปอีกหนึ่งฉบับ หรือเขียนชื่อคุณและแนบสำเนาบัญชีของคุณเพิ่มเติมไปในจดหมายรับรองของคุณลุงเลยก็ได้ค่ะ จะได้มีเอกสารรับรองฉบับเดียว)

4.ถ้าเมย์เดินทางกับน้อง พ่อแม่ต้องไปของใบยินยอมจากอำเภอ และใบนี้ต้องมีชื่อระบุว่าน้องของเมย์จะเดินทางกับเมย์ใช่ไหมคะและลุงค้ำประกันอย่างนี้ต้องระบุลงในใบยินยอมหรือเปล่า
เรื่องนี้ปกติอำเภอ(คุณหมายถึงอำเภอที่ฝรั่งเศสหรือที่ไทยคะ?) ถ้าเป็นที่ฝรั่งเศสเค้าก็จะะออกใบรับรองและระบุชื่อของคนที่จะเดินทางทุกคนค่ะ และถ้าไปพักที่บ้านคุณลุง ก็จะระบุว่าคุณลุงเป็นคนรับรองที่พักให้คุณสอคน ระหว่างวันไหนถึงวันไหนนั่นแล่ะค่ะ
 
ผู้เยาว์เดินทางนั้น จะมีเอกสารให้ทำเยอะแยะมากมายกว่าคนที่บรรลุนิติภาวะเดินทางค่ะ ตามความเห็นส่วนตัวแล้ว ควรจะไปยื่นขอแต่เนิ่นๆ และพยายามเช็ครายการเอกสารทั้งหมดโดยตรงกับตัวแทนสถานฑูตก่อนให้ละเอียดดีกว่าค่ะ หากขาดเหลืออะไร ตัวแทนเค้าจะได้เรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ทันการเดินทาง
 
โชคดีนะคะ
 
 
 
 
**ประธานบ้านสะใภ้ฝรั่งเศส**
(ขาเบี้ยว และขี้เกียจทำงานมากช่วงนี้ ขออภัย กร๊ากกก)
Back to Top

Forum Jump Forum Permissions View Drop Down

การแสดงความคิดเห็น (Comments)

ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับ Ladyinter
และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
Ladyinter ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

 

ข้อควรปฏิบัติในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

 • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ เป็นอันขาด
 • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
 • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร
 • ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชัง โดยไม่มีแหล่งที่มาของ ข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
 • ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้ง ดังกล่าวไม่ใช่การแสดงความคิดเห็น โดยเสรีเช่นวิญญูชนพึงกระทำ
 • ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
 • ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำ ให้สาธารณะชนเข้าใจผิดและเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
 • ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้น ในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
 • ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น email address หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับ ความเดือดร้อนรำคาญ ห้ามเสนอข้อความ หรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้อง กับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม

 

คู่มือการใช้งาน

 1. การสมัครสมาชิก
 2. กรณี not Activation Email
 3. การตั้งกระทู้
 4. การแก้ไขกระทู้
 5. การตอบกระทู้
 6. การใส่รูป และใส่ลิงค์ ในกระทู้
 7. การใส่ VDO ของ YouTobe , Vimeo , Flash 
 8. การใช้งาน PM (Private Messenger)
 9. การใส่ signature ,  avatar
 10. การยกเลิกการเป็นสมาชิก
 11. การเปลี่ยนชื่อสมาชิก
 12. การแจ้งลบกระทู้
 13. เงื่อนไขการ ตั้งกระทู้ในห้องเปิดท้าย
 14. เมื่อลืมรหัสผ่าน เข้าใช้งาน เว็บไซต์ฯ

ติดต่อทีมงาน : editor@thaicomp.com
This page was generated in 0.215 seconds.
ติดต่อทีมงานฯ Ladyinter.com ได้ที่ editor@thaicomp.com

free counters