Ladyinter.com Homepage
Forum Home Forum Home > Lady Friends > สะใภ้ ฝรั่งเศส / France
  New Posts New Posts RSS Feed: อยากทราบคะ
  FAQ FAQ  Forum Search   Register Register  Login Login

อยากทราบคะ

Author
elossy View Drop Down
Newbie
Newbie


Joined: 18 Jul 2010
Online Status: Offline
Posts: 15
Post Options Post Options   Quote elossy Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: อยากทราบคะ
    Posted: 09 Aug 2010 at 00:50 - IP: 180.183.240.164 IP Information

รายการเอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นขอวีซ่า
ชนิดของวีซ่า พำนักระยะสั้น
จุดมุ่งหมายเพื่อการเดินทาง เยี่ยมส่วนตัว หรือเยื่ยมเพื่อน
วัน เดือน ปี เกิด 1994-08-10
สัญชาติ ประเทศไทย
อาชีพ นักเรียน
 1. application_form_original ใบสมัครขอวีซ่าพำนักระยะสั้น (ฉบับจริง)
 2. photo_id รูปถ่ายสีประจำตัวขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป
 3. passport_original หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง)
  (วัน หมดอายุของหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า3เดือน นับจากวันที่ท่านวางแผนเดินทางกลับจาก เขตประเทศเชงเก้น, โดยจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าเพื่อประทับตราวีซ่า)
 4. passport_copy หนังสือเดินทาง (สำเนา)
  (สำเนา หน้าหนังสือเดินทาง 5 หน้าแรก ( หรือ 5 หน้าสุดท้าย) หน้าที่มีข้อมูลของผู้ถือหนังสือเดินทาง หน่วยงานผู้ออกหนังสือเดินทาง รวมถึงทุกหน้าที่มีวีซ่าหรือตราประทับใดๆ
 5. old_passport_original หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ฉบับจริง)
  หากท่านมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
 6. old_passport_copy หนังสือเดินทางฉบับเก่า (สำเนา)
  สำเนา หน้าหนังสือเดินทาง 5 หน้าแรก (หรือ 5 หน้าสุดท้าย) หน้าที่มีข้อมูลของผู้ถือหนังสือเดินทาง หน่วยงานผู้ออกหนังสือเดินทาง รวมถึงทุกหน้าที่มีวีซ่าหรือตราประทับใดๆ
 7. flight_ticket_booking_copy เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป - กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย (สำเนา)
 8. main_destination_visa_copy วีซ่าหรือเอกสารเดินทางที่ถูกต้องสำหรับจุดหมายปลายทางหลัก (สำเนา)
  (หาก ผู้ยื่นต้องการเดินทางไปต่างประเทศนอกเหนือจากประเทศในเขตเชงเก้น ท่านต้องได้รับวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศนั้นๆก่อน จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนี้ได้)
 9. insurance_copy ประกันภัยการเดินทาง ออกโดยบริษัทยุโรปหรือ บริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง (สำเนา)
  1. ประกันภัยการเดินทางควร
  สามารถใช้ได้เมื่อสมัครวีซ่าแบบพำนักระยะสั้นในประเทศเขตเชงเก้น
  สามารถใช้ได้เมื่อเดินทางเข้าเขตการปกครองโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส (DROM หรือCTOM)
  2. ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลและการส่งตัวกลับ ซึ่งวงเงินประกันต้องมากกว่า 30,000 ยูโร (หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท)
  3. ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ที่ประเทศเขตเชงเก้น
 10. lodging_attestation_original หนังสือรับรองการให้ที่พัก (Attestation d'accueil) ออกโดยศาลากลางท้องถิ่นของบุคคลที่จะำไปพำนักด้วยตลอดระยะเวลาที่พำนัก (ฉบับจริง)
  (สำเนาการจองโรงแรมตลอดการพำนัก ในเขตเชงเก้น(จองผ่านทางอินเตอร์เนตโดยไม่ได้รับรองบัตรเครดิตไม่สามารถนำมา เป็นหลักฐาน ได้)หรือใบรับรองความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของผู้สมัคร หรือสัญญาเช่าของผู้สมัคร หรือหนังสือจากเจ้าบ้านที่พักในประเทศฝรั่งเศส)
 11. lodging_attestation_copy หนังสือรับรองการให้ที่พัก (Attestation d'accueil) ออกโดยศาลากลางท้องถิ่นของบุคคลที่จะำไปพำนักด้วยตลอดระยะเวลาที่พำนัก (สำเนา)
  สำเนาการจองโรงแรมตลอดการพำนักใน เขตเชงเก้น(จองผ่านทางอินเตอร์เนตโดยไม่ได้รับรองบัตรเครดิตไม่สามารถนำมา เป็นหลักฐาน ได้)หรือใบรับรองความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของผู้สมัคร หรือสัญญาเช่าของผู้สมัคร หรือหนังสือจากเจ้าบ้านที่พักในประเทศฝรั่งเศส
 12. birth_certificate_copy สูติบัตร (สำเนา)
 13. birth_certificate_translation สูติบัตร ฉบับแปล
  (ฉบับแปลภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอังกฤษ)
 14. name_change_decision_copy ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ของผู้สมัครวีซ่าและของผู้ปกครองของผู้สมัคร (สำเนา)
  (ในกรณีที่ผู้ปกเครองเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)
 15. name_change_decision_translation ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ของผู้สมัครวีซ่าและของผู้ปกครองของผู้สมัคร ฉบับแปล
  (ฉบับแปลภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 16. parent_custody_decision_copy เอกสารการปกครองเด็กของผู้ปกครองฝ่ายหนึ่ง ออกโดยฝ่ายการปกครอง (ในกรณีที่ผู้ปกครองอีกฝ่ายเสียชีวิต ใบมรณะบัตรของผู้ปกครองอีกฝ่าย) (สำเนา)
  (ซึ่งเป็นเอกสารภาคบังคับหากเป็นผู้ปกครองเพียงผู้เดียว หรือใบมรณะบัตรของผู้ปกครองอีกฝ่ายพร้อมฉบับแปล)
 17. parent_custody_decision_translation เอกสารการปกครองเด็กออกโดยฝ่ายการปกครอง (หรือ ใบมรณะบัตรของผู้ปกครองอีกฝ่าย) (ฉบับแปล)
 18. parent_authorization_original การอนุญาตโดยผู้ปกครอง ระบุอย่างชัดเจนสำหรับข้อมูลของบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบผู้เยาว์ที่เดินทางไปต่างประเทศ
  หากเด็กเดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งที่มีอำนาจปกครอง
 19. parent_authorization_translation เอกสารยืนยันการอนุญาตโดยผู้ปกครองฉบับแปล
  (ฉบับแปลภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอังกฤษ)
 20. financial_guarantees_letter_original หนังสือรับรองของผู้ค้ำประกันที่รับรองค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกิดขึ้นตลอดการพำนักของผู้สมัคร
 21. person_in_charge_id_copy เอกสารประจำตัวของบุคคลผู้ที่รับผิดชอบในตัวเด็กระหว่างที่เดินทางไปยังต่างประเทศ
  หากเด็กเดินทางคนเดียว
 22. person_in_costudy_id_copy เอกสารประจำตัวของผู้ปกครองที่มีสิทธิในการดูแลผู้เยาว์
  หากผู้เยาว์ไม่ได้เดินทางกับผู้ปกครอง
 23. host_connection_proof_original เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านกับผู้สมัคร
  (หากเป็นเอกสารภาคบังคับ เจ้าบ้านต้องระบุว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้สมัคร และเหตุผลของการเดินทาง)
 24. host_work_proof_original หลักฐานการจ้างงาน และรายได้ของผู้ค้ำประกัน
  เอกสารการชำระภาษี สลิปเงินเดือน 3 ครั้งล่าสุด การลงทะเบียนการค้า รายการเดินบัญชีภายในระยะเวลา 3 เดือน
 25. host_work_proof_copy หลักฐานการจ้างงาน และรายได้ของผู้ค้ำประกัน (สำเนา)
 26. host_work_proof_translation หลักฐานการจ้างงาน และรายได้ของผู้ค้ำประกัน ฉบับแปล
 27. host_passport_copy หนังสือเดินทางของผู้ค้ำประกัน (สำเนา)
 28. bank_statement_original รายการเดินบัญชีครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด
 29. bank_statement_copy รายการเดินบัญชีครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด (สำเนา)
 30. bank_statement_translation รายการเดินบัญชีครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ฉบับแปล
  (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส)1.ผู้ค้ำประกันกับสปอนต์เซอร์คนเดียวกันหรือเปล่าคะ /หรือถ้าไม่มีผู้ค้ำก็ค้ำตัวเองได้
2.หนังสือรับรองของผู้ค้ำประกันที่รับรองค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกิดขึ้นตลอดการพำนักของผู้สมัคร <อันนี้คือจมรับรองสปอนต์เซอร์หรือเปล่า>
3.ถ้าลุงค้ำประกันแล้วน้องของเมย์อายุ16 ไม่มีบัญชีธนาคารจะใช้ของเมย์ที่เดินทางไปด้วยได้ไหมหรือไม่จำเป็นแล้ว
4.ถ้าเมย์เดินทางกับน้อง พ่อแม่ต้องไปของใบยินยอมจากอำเภอ และใบนี้ต้องมีชื่อระบุว่าน้องของเมย์จะเดินทางกับเมย์ใช่ไหมคะและลุงค้ำประกันอย่างนี้ต้องระบุลงในใบยินยอมหรือเปล่า

Back to Top
deeda View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar
PR สะใภ้ ฝรั่งเศส

Joined: 27 Nov 2009
Location: Amiens, France
Online Status: Offline
Posts: 2732
Post Options Post Options   Quote deeda Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09 Aug 2010 at 03:57 - IP: 90.7.198.62 IP Information
สวัสดีค่ะ
 
1.ผู้ค้ำประกันกับสปอนต์เซอร์คนเดียวกันหรือเปล่าคะ /หรือถ้าไม่มีผู้ค้ำก็ค้ำตัวเองได้
 
ส่วนใหญ่ผู้ค้ำประกันกับผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายมักจะเป็นคนเดียวกันค่ะ กรณีนี้ ถ้าเป็นผู้เยาว์นั้น ก็ต้องมีผู้ค้ำประกันกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย (เป็นคนเดียวกันก็ได้ค่ะ จะได้ลดความยุ่งยากของเอกสารให้น้อยลง) และต้องมีผู้ปกครอง(ที่เป็นพ่อแม่อนุญาติแยกมาอีกด้วย) และตามหลักแล้ว ผู้เยาว์นั้นค้ำตัวเองยังไม่ได้หรอกค่ะ ตราบใดที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ตามกฏหมาย)
 

2.หนังสือรับรองของผู้ค้ำประกันที่รับรองค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกิดขึ้นตลอดการพำนักของผู้สมัคร <อันนี้คือจมรับรองสปอนต์เซอร์หรือเปล่า>
 
ใช่ค่ะ

3.ถ้าลุงค้ำประกันแล้วน้องของเมย์อายุ16 ไม่มีบัญชีธนาคารจะใช้ของเมย์ที่เดินทางไปด้วยได้ไหมหรือไม่จำเป็นแล้ว
 
จะใช้ของลุงหรือของคุณด้วยก็ได้ค่ะ ถ้าของลุงมั่นคงพอแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ของคุณก็ได้ แต่ถ้าเห็นว่าไม่พอ จะค้ำเพิ่มก็ได้ค่ะ (และถ้าค้ำเพิ่ม คุณก็ต้องทำเอกสารเพิ่มให้คุณช่วยค้ำเข้าไปอีกหนึ่งฉบับ หรือเขียนชื่อคุณและแนบสำเนาบัญชีของคุณเพิ่มเติมไปในจดหมายรับรองของคุณลุงเลยก็ได้ค่ะ จะได้มีเอกสารรับรองฉบับเดียว)

4.ถ้าเมย์เดินทางกับน้อง พ่อแม่ต้องไปของใบยินยอมจากอำเภอ และใบนี้ต้องมีชื่อระบุว่าน้องของเมย์จะเดินทางกับเมย์ใช่ไหมคะและลุงค้ำประกันอย่างนี้ต้องระบุลงในใบยินยอมหรือเปล่า
เรื่องนี้ปกติอำเภอ(คุณหมายถึงอำเภอที่ฝรั่งเศสหรือที่ไทยคะ?) ถ้าเป็นที่ฝรั่งเศสเค้าก็จะะออกใบรับรองและระบุชื่อของคนที่จะเดินทางทุกคนค่ะ และถ้าไปพักที่บ้านคุณลุง ก็จะระบุว่าคุณลุงเป็นคนรับรองที่พักให้คุณสอคน ระหว่างวันไหนถึงวันไหนนั่นแล่ะค่ะ
 
ผู้เยาว์เดินทางนั้น จะมีเอกสารให้ทำเยอะแยะมากมายกว่าคนที่บรรลุนิติภาวะเดินทางค่ะ ตามความเห็นส่วนตัวแล้ว ควรจะไปยื่นขอแต่เนิ่นๆ และพยายามเช็ครายการเอกสารทั้งหมดโดยตรงกับตัวแทนสถานฑูตก่อนให้ละเอียดดีกว่าค่ะ หากขาดเหลืออะไร ตัวแทนเค้าจะได้เรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ทันการเดินทาง
 
โชคดีนะคะ
 
 
 
 
**ประธานบ้านสะใภ้ฝรั่งเศส**
(ขาเบี้ยว และขี้เกียจทำงานมากช่วงนี้ ขออภัย กร๊ากกก)
Back to Top

Forum Jump Forum Permissions View Drop DownThis page was generated in 0.199 seconds.
ติดต่อทีมงานฯ Ladyinter.com ได้ที่ editor@thaicomp.com

free counters