Ladyinter.com Homepage
Forum Home Forum Home > Ladyinter > Main Forum > VISA & Travel
  New Posts New Posts RSS Feed: ชาวต่างชาติเข้าทะเบียนบ้านไทยได้ไหม
  FAQ FAQ  Forum Search   Register Register  Login Login

ชาวต่างชาติเข้าทะเบียนบ้านไทยได้ไหม

Page  123>
Author
ampikar View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 22 Jun 2010
Location: thailand
Online Status: Offline
Posts: 100
Post Options Post Options   Quote ampikar Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: ชาวต่างชาติเข้าทะเบียนบ้านไทยได้ไหม
    Posted: 13 Aug 2010 at 20:55 - IP: 125.26.178.229 IP Information
มีแฟนเป็นชาวเนเธอร์แลนด์  จะเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านในไทยได้หรือไม่  แฟนยังไม่อยากแต่งค่ะ  แต่เวลาไปต่อวีซ่า  ที่ตม.บอกว่า  ไม่ถูกกฏหมาย  จับได้นะ  จะทำไงดีค่ะ  กลุ้มจัง (เพื่อนฝากถาม)
Back to Top
Aklahan View Drop Down
Newbie
Newbie


Joined: 05 Aug 2010
Location: Thailand
Online Status: Offline
Posts: 38
Post Options Post Options   Quote Aklahan Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 Aug 2010 at 21:07 - IP: 182.52.29.210 IP Information
เหมือนกันค่ะ อยากเอาชื่อแฟนเข้าทะเทียนบ้านเหมือนกันแต่ไใ่รู้ต้องทำไง ดี
อยากเที่ยวสุดใจ
Back to Top
Sweetiemind View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 28 Nov 2009
Location: Norway
Online Status: Offline
Posts: 8642
Post Options Post Options   Quote Sweetiemind Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 Aug 2010 at 21:11 - IP: 84.49.207.57 IP Information
หลักเกณฑ์
         การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านมีหลายกรณี ได้แก่
 
1. กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499 (จะต้องเป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2499)
2. กรณีเพิ่มชื่อตามเอกสารทะเบียนราษฎรแบบเดิมที่ยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ได้แก่ สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ และทะเบียนบ้าน
3. กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศแล้วเดินทางกลับเข้ามา ในประเทศไทย ทั้งที่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนไทย และไม่มีหลักฐาน
4. กรณีอ้างว่าเป็นคนไทยแต่ไม่มีหลักฐานเอกสารมาแสดง
5. กรณีเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะของบุคคล หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ
6. กรณีบุคคลที่ลงรายการในทะเบียนบ้านว่า "ตาย" หรือ "จำหน่าย" มาขอเพิ่มชื่อ
7. กรณีคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
8. กรณีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
9. กรณีที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่ต่อมาได้รับสัญชาติไทย
10. กรณีคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยได้รับการผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง รวมทั้งผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย
        
          ผู้มีหน้าที่แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ขอเพิ่มชื่อ บิดา หรือมารดา กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้เยาว์ หรือผู้อุปการะเลี้ยงดู กรณีเด็กอนาถา
         สถานที่ยื่นคำร้อง ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ผู้ขอเพิ่มชื่อมีภูมิลำเนาอยู่ในปัจจุบันเว้นแต่
1. กรณีเพิ่มชื่อตามสูติบัตรแบบเดิม ให้ยื่นคำร้องที่สำนักทะเบียนที่ออกสูติบัตรฉบับนั้น
2. กรณีเพิ่มชื่อตามแบบใบแจ้งการย้ายที่อยู่ให้ยื่นคำร้องที่สำนักทะเบียนที่ประสงค์จะขอเพิ่มชื่อ
3. กรณีเพิ่มชื่อตามทะเบียนบ้านแบบเดิม ให้ยื่นคำร้องที่สำนักทะเบียนที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ครั้งสุดท้าย
4. กรณีเพิ่มชื่อของผู้ที่ลงรายการจำหน่ายหรือตายไว้แล้ว ให้ยื่นคำร้องที่สำนักทะเบียนที่ผู้นั้นเคยมีชื่อ ในทะเบียนบ้านก่อนถูกจำหน่ายรายการ

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

         เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ แบ่งเป็น 2 กรณี
1. กรณีมีหลักฐานมาแสดง
    1.1. บัตรประจำตัวเจ้าบ้านหรือผู้แจ้ง
    1.2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
    1.3. รูปถ่ายผู้ขอเพิ่มชื่อ 1 รูป (กรณีผู้ขอเพิ่มชื่ออายุเกิน 7 ปี)
    1.4. ทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนบ้านฉบับปีพ.ศ. 2499 , พ.ศ. 2515 หรือ พ.ศ. 2526
    1.5. ใบสูติบัตร (แบบเดิมซึ่งไม่มีเลขประจำตัวประชาชน)
    1.6. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (แบบเดิมจึงไม่มีเลขประจำตัวประชาชน)
2. กรณีไม่มีหลักฐานมาแสดง
    2.1. บัตรประจำตัวเจ้าบ้านหรือผู้แจ้ง
    2.2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
    2.3. รูปถ่ายของผู้ขอเพิ่มชื่อ 1 รูป (กรณีผู้ขอเพิ่มชื่ออายุเกิน 7 ปี)
    2.4. บัตรประจำตัวบิดา มารดา (ถ้ามี)
    2.5. บัตรประจำตัวพยานบุคคลที่ให้การรับรอง
    2.6. เอกสารประกอบ เช่น หลักฐานการศึกษา (ถ้ามี) ส.ด.9 (ถ้ามี)

ขั้นตอนในการติดต่อ

1. การยื่นเอกสารและหลักฐาน
    - กรณีมีหลักฐานมาแสดงให้ยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้ร้องขอเพิ่มชื่อปรากฎรายการในเอกสารนั้น ๆ
    - กรณีไม่มีหลักฐานมาแสดงให้ยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้ร้องอาศัยอยู่ในปัจจุบัน
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน
3. ตรวจสอบรายการในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร
4. สอบสวนพยานบุคคลที่ให้การรับรอง
5. บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ขอเพิ่มชื่อ ผู้แจ้ง และพยานบุคคลที่ให้การรับรองและให้บุคคลดังกล่าว ลงลายมือชื่อ
    หรือพิมพ์ลายนิ้วมือตามแบบ ท.ร.25
6. รวบรวมหลักฐานเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติในการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
7. คืนหลักฐานให้ผู้แจ้ง
 

ที่มา : http://www.dopa.go.th/servi/pemchu.htmEdited by Sweetiemind - 13 Aug 2553 at 21:14
มาย Molde / 1976

Alt for foreldrene mine!

เราทำถูก...กิเลสเขา...เขาก็ว่า...เราดี! เราไม่ทำถูก...กิเลสเขา...เขาก็ว่า...เราไม่ดี!

อย่าสูญเสีย "ตัวตน" ด้วยคำพูดของคนที่ไม่รู้จัก "ตัวเรา"


Back to Top
kaewchai View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 21 Dec 2009
Location: huddersfield,UK
Online Status: Offline
Posts: 19654
Post Options Post Options   Quote kaewchai Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 Aug 2010 at 21:15 - IP: 86.2.80.200 IP Information1. คนต่างชาติคนนั้นจะต้องอยู่เมืองไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี และทราบว่าตอนขอเปลี่ยนสัญชาติ จะต้องสอบภาษาไทยด้วย
2. เมื่อเปลี่ยนสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทยได้เรียบร้อยแล้ว ก็ไปขอบัตรประจำตัวประชาชนได้เลยค

อ้างอิงตาม พรบ. สองฉบับ คือ

- ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 มาตรา ๑๐ คนต่างด้าว ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ อาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยได้
(๑) บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทย และกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ
(๒) มีความประพฤติดี
(๓) มีอาชีพเป็นหลักฐาน
(๔) มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี
(๕) มีความรู้ภาษาไทยตามที่กำหนดในกระทรวง

*คนต่างด้าว หมายความว่า ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย

- พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖

มาตรา ๕ ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบห้าปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๖ ผู้ซึ่งต้องมีบัตรตามมาตรา ๕ ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่
(๑) วันที่อายุครบสิบห้าปีบริบูรณ์
(๒) วันที่ได้สัญชาติไทยหรือได้กลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติหรือวันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ได้สัญชาติไทย
(๓) วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
(๔) วันที่พ้นสภาพจากการได้รับการยกเว้น

ที่มา:

 


Edited by kaewchai - 14 Aug 2553 at 03:20

..เสียงนกเสียงกาข้างนอกดังแค่ไหนก็ไม่อาจทำให้คุณท้อ..ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากเสียงกระซิบในหัวของตัวเอง!..


Back to Top
honey_881 View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 25 Nov 2009
Online Status: Offline
Posts: 555
Post Options Post Options   Quote honey_881 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 Aug 2010 at 21:55 - IP: 113.53.123.70 IP Information
Originally posted by ampikar

มีแฟนเป็นชาวเนเธอร์แลนด์  จะเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านในไทยได้หรือไม่  แฟนยังไม่อยากแต่งค่ะ  แต่เวลาไปต่อวีซ่า  ที่ตม.บอกว่า  ไม่ถูกกฏหมาย  จับได้นะ  จะทำไงดีค่ะ  กลุ้มจัง (เพื่อนฝากถาม)


กำลังจะไปทำอยู่เช่นกันค่ะ ก่อนหน้านี้ได้ไปทำการบันทึกสถานะครอบครัวเรียบร้อยแล้ว ( เนื่องจากจดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศ )
ทางเจ้าหน้าที่ ที่เขตอำเภอของสำนักทะเบียนราษฏร์ที่จังหวัดที่อยู่ (ในแต่ละท้องที่ของแต่ละเขต หรือสำนักทะเบียนราษฏร์อาจจะต้องการเอกสารไม่เหมือนกัน อาจจะน้อยหรือมากกว่านี้ ทางที่ดีก็ถามในท้องที่ที่คุณอยู่จะดีที่สุดค่ะ) 

ไงก็เอาเอกสารที่เจ้าหน้าที่ ที่สำนักทะเบียนราษฏร์ในท้องที่ของตัวเอง ได้เขียนให้มาฝากค่ะ

 เอกสารในการนำสามีต่างชาติเข้าทะเบียนบ้าน

 

1. คร. 6 บันทึกสถานะครอบครัว ถ้าจดที่ไทยก็โชว์ทะเบียนสมรสไทย พร้อมบันทึก แนบได้เลย

2. พาสปอร์ตตัวจริง + สำเนา 2 ชุด

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ

4. ถ่ายสำเนาในหน้าที่มีสแตมป์ที่วีซ่า จาก ตม.ยืนยันว่าใช้ชีวิตบั้นปลายอยู่กับภรรยาคนไทย

5. พยานบุคคล 2 คน

    1. บิดา หรือ มารดา พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน

    2. ญาติ  พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

6. ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ข้าราชการ ซี 3 ขึ้นไป พร้อม สำเนาบัตรข้าราชการทีนี้คุณบอกว่า แฟนของเพื่อนยังไม่อยากแต่งงานด้วย เพราะฉะนั้น เรื่องเอกสารตามที่ทางสำนักทะเบียนราษฏร์ต้องการ ในข้อ.1 คือทะเบียนสมรส ก็ไม่มีน่ะค่ะ เพราะฉะนั้นคำตอบก็ไม่น่าจะทำได้ค่ะ
Edited by honey_881 - 13 Aug 2553 at 21:56
** ไก่ สะใภ้ UK, Mrs.Peacock **
Back to Top
Pichaya.peach View Drop Down
Newbie
Newbie
Avatar

Joined: 10 Apr 2010
Location: Haugesund/HuaHi
Online Status: Offline
Posts: 23
Post Options Post Options   Quote Pichaya.peach Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 Aug 2010 at 22:36 - IP: 125.27.148.6 IP Information

เคยแต่ทำทะเบียนบ้าน(ทะเบียนบ้านเล่มสีเหลือง)ให้สามีค่ะ  เริ่มตั้งแต่การจัดตั้งบริาัทเพื่อซื้อบ้านในเมืองไทย หลังจากที่มีการโอนแล้ว เอาบรรดา หนังสือบริษัท โฉนด พาสปอร์ต ไปขอหนังสือรับรองถิ่นฐานหรือที่อยู่ในเมืองไทย ได้ตัวนี้มาแล้วแปลเอกสารทั้งหมดให้เป็นภาษาไทย รับรองกระทรวง เอาเอกสารทั้งหมดที่รับรองแล้วไปขอเอาชื่อเข้าเป็นเจ้าบ้าน Big smile ทะเบียนบ้านเล่มสีน้ำเงินจะสำหรับคนไทย สีเหลืองจะสำหรับต่างชาติ ค่ะ ตอนนี้เราขายบ้านแล้วแต่ไม่ได้คัดชื่อออก แต่ย้ายไปเข้าบ้านของพีชเองที่ต่างจังหวัด ดดยก็ยังได้เล่มสีเหลืองเหมือนเดิม ไม่ยกเลิกเพราะตอนทำค่อนข้างยุ่งยาก อิอิอิ

Peach November 1974 Haugesund
when in doubt. just take the next small step.
Back to Top
Saeng View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 20 Mar 2010
Online Status: Offline
Posts: 258
Post Options Post Options   Quote Saeng Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 Aug 2010 at 08:26 - IP: 113.53.112.247 IP Information
ว้าววว**พี่ไก่ **คุณมาย ขอบคุณแทน จขกท และทุกๆคนที่เข้ามาอ่านค่ะ...อ่านแล้วเข้าใจเลยว่าต้องทำยังไง WinkWinkWinkWinkWinkWinkWinkWinkWinkWink
อยู่ใกล้ไกลใช่สำคัญ ถ้าทุกทุกวันเติมรักให้กันจนล้นใจ

สะใภ้ฝรั่งเศส...แสง ค่ะ
Back to Top
willems666 View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 30 Nov 2009
Online Status: Offline
Posts: 1664
Post Options Post Options   Quote willems666 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 Aug 2010 at 12:40 - IP: 81.11.243.58 IP Information
แหม ดีจัง กำลังสงสัยอยู่พอดีเลยค่ะ กลับบ้านไปงวดนี้ ว่าจะกลับไปถาม ต.ม เรื่องขอเอกสารรับรองถิ่นที่อยู่อาศัยในไทย ให้สามีซะหน่อยน่ะค่ะ ดิฉันเองเป็นเจ้าบ้าน ไปขอแจ้งความจำนงค์ได้เลยรึเปล่าคะ
Back to Top
sweetie heart View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 08 Jul 2010
Location: bkk
Online Status: Offline
Posts: 1802
Post Options Post Options   Quote sweetie heart Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 Aug 2010 at 08:03 - IP: 118.173.218.26 IP Information
ขออนุญาตแชร์ข้อมูลด้วยคนค่ะ
Avatar น้องฝน ดีจ้า พอดีพี่เสือ เคยไปขอเอกสารรับรองถิ่นที่อยู่อาศัยในไทยให้ที่รักของพี่ เพราะพี่เป็นเจ้าบ้าน ในกรณีที่จดทะเบียนสมรส ไปแจ้งความจำนงค์ 1. ที่สำนักงานเขต อันนี้ในส่วนของ กทม. พี่เสือไม่แน่ใจว่าทำยากหรือเปล่า หรือต้องมี พยานรับรองหรือไม่ พยานในที่นี้จะต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน
                     2. พี่เสือเคยไปขอให้ทางอำเภอที่พี่เสืออยู่ ให้ออกหนังสือรับรองว่าเขาพำนักอยู่เลขที่ ที่พี่เสือเป็นเจ้าบ้านอยู่ ก็ทำได้นะ เมื่อสามปีที่แล้วพี่ทำมาแล้ว เหตุผลที่ต้องไปทำเพราะ สามีพี่เสือไปสอบใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์ และ มอเตอร์ไซด์ ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดฯ ก็ได้ใบอนุญาต มาเรียบร้อยแล้ว ทำครั้งแรก ครบปี ไปต่ออายุได้เลย ไม่ต้องสอบใหม่ ต่อปีที่สอง ตอนนี้สามีได้ใบอนุญาต แบบ ห้าปีแล้วค่ะ ขับรถในเมืองไทยสบาย ตำรวจเรียกก็มีใบ อนุญาตขับรถ ใครยังไม่ทำแนะนำให้พาสามีไปทำได้ค่ะ
  ในเคสของพี่เสือ ไม่ยุ่งยากเลย เพราะพี่เคยทำงานที่สำนักงานทะเบียนราษฏร์มาก่อน
Back to Top
natacha_sea View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 27 Nov 2009
Location: Norway
Online Status: Offline
Posts: 645
Post Options Post Options   Quote natacha_sea Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 Aug 2010 at 08:17 - IP: 222.123.54.152 IP Information
ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลเพราะแฟนจะกลับมาทำสิ้นเดือนนี้ทั้งเพิ่มชื่อในทะเยียนบ้านและทำใบขับขี่ใหม่ค่ะ
Na-Ta-Cha ( นัท )1 February1980

ความสวยงามแสดงออกมาเพียงภายนอกเท่านั้น แต่ความจริงใจเท่านั้นที่มีให้ด้วยความมั่นคง
Back to Top
sai View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 06 Dec 2009
Location: United states
Online Status: Offline
Posts: 1582
Post Options Post Options   Quote sai Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 Aug 2010 at 08:36 - IP: 118.172.138.239 IP Information
พี่เสือมีประสบการ์ณตรงล้วนๆด้วยตัวเอง มีประโยนช์และความรู้มากๆๆๆๆคะClapClapClapClap เคยสงสัยเหมือนกันคะ งันทรายคงต้ิองขอคำแนะนำโดยตรงจากพี่เสือนะคะ Thumbs UpThumbs Up

Edited by sai - 17 Aug 2553 at 08:47
อันนินทา กาเล เหมือนเทส้วม ถ้ารวบรวมรับไว้
ย่อมได้เหม็น หากไม่รับ กลับหายคลายประเด็น ย้อนไปเหม็น ปากเน่าของเขาเอง

Back to Top
sweetie heart View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 08 Jul 2010
Location: bkk
Online Status: Offline
Posts: 1802
Post Options Post Options   Quote sweetie heart Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 Aug 2010 at 08:42 - IP: 118.173.218.26 IP Information
Avatarน้องจ๋า ขั้นตอนการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านพี่เสือไม่แน่ใจนะค่ะ ว่ามันยุ่งยากหรือเปล่า เพราะบุคคลต่างด้าวนี้ กว่าจะทำได้ ต้องมีการสอบประวัติ กันยืดยาว แต่ละท้องที่ไม่เหมือนกัน ทางที่ดีสอบถามนายอำเภอ หรือ ผอ.เขต ว่าเขาต้องการเอกสารอะไรบ้าง เพื่อมาอ้างอิง บางทีระเบียบการปฏิบัติ ใช่ไม่ได้กับทุกรายเสมอไปค่ะ  ยิ่งสำนักเขตทะเบียนราษฏร์ใหญ่ ยิ่งยากกว่า สำนักงานอำเภอค่ะ พี่เสืออยากทราบเหตุผลนะค่ะ ว่าทำไม ต้องการเพิ่มชื่อสามีในทะเบียนบ้าน การที่เพิ่มชื่อได้นั้น ก็เท่ากับว่า เขาจะเสียสิทธิ์ การเป็นพลเมือง ที่ควรจะได้ ควรจะเป็นของเมืองเขาเลยนะ และที่เมืองไทย ก็ไม่ได้มีสวัสดิการอะไร เหมือนชาติอื่นๆด้วย สำหรับพี่เสือ ไม่มีความคิดให้สามีต้องมาเพิ่มชื่อในทะเบียนในไทยเลยค่ะ พี่แนะนำให้ทำแค่ใบอนุญาตขับขี่รถก็พอแล้ว เพราะสามารถยื่น หรือติดต่อกับหน่วยราชการ หรือ ธนาคารได้เหมือนกันกับบัตรประชาชนค่ะ 
Back to Top
sweetie heart View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 08 Jul 2010
Location: bkk
Online Status: Offline
Posts: 1802
Post Options Post Options   Quote sweetie heart Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 Aug 2010 at 04:03 - IP: 118.173.221.79 IP Information
อ้าว กระทู้นี้มีสาระ ใครเคยไปติดต่อขอเพิ่มชื่อให้สามีหรือแฟนตัวเอง มาช่วยกันหน่อยเร้ววววววววว จะได้เป็นประโยชน์กับท่านอื่นบ้าง
Back to Top
su_su View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 15 Jul 2010
Location: Thailand
Online Status: Offline
Posts: 3505
Post Options Post Options   Quote su_su Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 Aug 2010 at 17:56 - IP: 182.52.121.12 IP Information

เป็นอีกคนหนึ่งที่ค่ะที่แฟนมีทะเบียนบ้านเล่มสีเหลือง(สำหรับต่างชาติ)ซึ่งไม่ยุ่งยากและไม่ต้องเสียเงินแต่เอกสารของแฟนต้องแปลเป็นภาษาไทย    และสำหรับใบขับขี่ก็ทำได้ไม่ยาก เอกสารก็มีทะบียนบ้านเล่มสีเหลืองและใบรับรองแพทย์และพาสปอร์ตถ้าไม่มีทะเบียนบ้านเล่มสีเหลืองก็ให้ไปขอใบรับรองที่อยู่ที่ตม.ซึ่งตัวเราต้องไปรับรองให้แฟนเองว่าเขาได้อาศัยอยู่บ้านเลขที่นี้จริงก็สอบทำใบขับขี่เหมือนกับคนไทยทุกอย่างสำหรับแฟนทำไม่ยากเพราะแฟนมีใบขับขี่อินเตอร์ก็ยื่นเอกสารเหมือนกันแต่ไม่ตัองสอบเขาก็จะออกให้เลยทั้งรถยนตร์และมอเตอร์ไซร์กก็ออกให้ชั่วคราว1ปีและหลังจากหนึ่งปีเราก็ไปต่อโดยยื่นเอกสารเหมือนเดิมพร้อมใบขับขี่ก็จะได้ใบขับขี่5ปีที่ทำใบขับขี่ไทยนั้นเพราะว่าตำรวจขอดูใบขับขี่พอแฟนเอาให้ดูเขาแล้วตำรวจดูไม่ออกหรือไงไม่รู้ก็เบื่อที่จะอธิบายก็เลยพาไปทำใบขับขี่ไทย

มีอะไรที่มันไม่มีอะไร ไม่มีอะไรที่มันมีอะไร เหอ เหอ ตูยัง งง
Back to Top
su_su View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 15 Jul 2010
Location: Thailand
Online Status: Offline
Posts: 3505
Post Options Post Options   Quote su_su Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 Aug 2010 at 18:01 - IP: 182.52.121.12 IP Information
Winkไม่เห็นด้วยเหมือนกันที่ทำทะเบียนบ้านเล่มสีเหลืองสำหรับต่างชาติที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในไทยถาวร ที่น่าทำนั้นเหมาะสำหรับต่างชาติที่อายุมากแล้วและกินเงินบำนาญ ไม่ได้ทำงาน และอาศัยอยู่ในไทยถาวร Winkมีวีซ่าใช้ชีวิตบั้นปลายWink
มีอะไรที่มันไม่มีอะไร ไม่มีอะไรที่มันมีอะไร เหอ เหอ ตูยัง งง
Back to Top
uanmad View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 10 Aug 2010
Location: Thailand &UK
Online Status: Offline
Posts: 135
Post Options Post Options   Quote uanmad Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 Sep 2010 at 14:47 - IP: 192.168.0.73 IP Information

อ่านแล้วยังสงสัยอยู่เลยค่ะ ว่าในกรณีที่สามีไม่ได้มาอยู่เมืองไทย ถาวร แต่บินไป-กลับโดยทุกครั้งที่มาอยู่จะทำ NON - O มา ไปทำใบขับขี่ทั้งรถ ยนต์และจักรยานยนต์ผ่านแล้ว

1.ถ้าย้ายชื่อสามีเข้ามาอยู่บ้านเลขที่ที่เราเป็นเจ้าบ้านจะทำได้หรือไม่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง
2.อ่านบางคำตอบแจ้งว่าถ้า ย้ายชื่อเข้าที่บ้านเราจะทำให้เค้าเสียสิทธิ์การเป็นพลเมืองในประเทศอังกฤษ จริงหรือไม่ อย่างไร
 
รบกวนพี่ๆ และผู้รู้ทุกท่านช่วยตอบข้อสงสัยด้วยค่ะ
ขอบคุณมากๆค่ะ
 
Back to Top
^_^mod ja^_^ View Drop Down
Newbie
Newbie
Avatar

Joined: 21 Sep 2010
Location: Thailand
Online Status: Offline
Posts: 24
Post Options Post Options   Quote ^_^mod ja^_^ Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 Sep 2010 at 17:14 - IP: 182.52.65.25 IP Information
ความรู้แน่นดีจัง สำหรับคำถามนี้ ขอบคุณที่แชร์ความรู้ให้นะคะ อิอิ
ยังไม่มีสามีต่างชาติ แต่ก้อรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม เนอะ 55555LOL
ยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนใหม่และสังคมใหม่ๆนะคะ
Back to Top
su_su View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 15 Jul 2010
Location: Thailand
Online Status: Offline
Posts: 3505
Post Options Post Options   Quote su_su Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 Sep 2010 at 19:28 - IP: 182.52.127.107 IP Information
Originally posted by uanmad

อ่านแล้วยังสงสัยอยู่เลยค่ะ ว่าในกรณีที่สามีไม่ได้มาอยู่เมืองไทย ถาวร แต่บินไป-กลับโดยทุกครั้งที่มาอยู่จะทำ NON - O มา ไปทำใบขับขี่ทั้งรถ ยนต์และจักรยานยนต์ผ่านแล้ว

1.ถ้าย้ายชื่อสามีเข้ามาอยู่บ้านเลขที่ที่เราเป็นเจ้าบ้านจะทำได้หรือไม่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง
2.อ่านบางคำตอบแจ้งว่าถ้า ย้ายชื่อเข้าที่บ้านเราจะทำให้เค้าเสียสิทธิ์การเป็นพลเมืองในประเทศอังกฤษ จริงหรือไม่ อย่างไร
 
รบกวนพี่ๆ และผู้รู้ทุกท่านช่วยตอบข้อสงสัยด้วยค่ะ
ขอบคุณมากๆค่ะ
 
1.ถ้าย้ายชื่อสามีเข้ามาอยู่บ้านเลขที่ที่เราเป็นเจ้าบ้านจะทำได้หรือไม่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง
ตอบ....เอกสารที่เตรียมไป คือ สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ ทะเบียนสมรส หลักฐานอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรหรือชั่วคราว สายด่วนโทรถามได้ที่1548 ของศูนย์บริการงานทะเบียนและบัตรฯ สำนักบริหารการทะเบียน
ปล.เพราะว่าแต่ละอำเภอความยากง่ายไม่เหมือนกันเท่าที่รู้มา
2.อ่านบางคำตอบแจ้งว่าถ้า ย้ายชื่อเข้าที่บ้านเราจะทำให้เค้าเสียสิทธิ์การเป็นพลเมืองในประเทศอังกฤษ จริงหรือไม่ อย่างไร
ข้อนี้ไม่ทราบรอคนอื่นมาตอบนะเพราะว่าสามีเป็นคนสวิส ไม่ใช่คนอิงริช และอยู่ไทยถาวรมา8ปีแล้ว ไม่ได้ไปๆกลับๆ นอกจากมีธุระจำเป็นถึงไปแต่ต้องแจ้งที่ตม.ว่าออกนอกประเทศ
มีอะไรที่มันไม่มีอะไร ไม่มีอะไรที่มันมีอะไร เหอ เหอ ตูยัง งง
Back to Top
uanmad View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 10 Aug 2010
Location: Thailand &UK
Online Status: Offline
Posts: 135
Post Options Post Options   Quote uanmad Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 Oct 2010 at 10:13 - IP: 223.207.91.61 IP Information

เข้ามาแชร์ความรู้เรื่องใบขับขี่ค่ะ ถ้าแฟนมีใบขับขี่จากประเทศเดิม ก็สามารถมาทำใบขับขี่ในเมืองไทยได้เลย แต่ไม่ใช่ได้ทุกประเทศนะคะ เค้ามีอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ทำเอาไว้ว่าประเทศไหนสามารถทำใบขับขี่ได้โดยไม่ต้องสอบ ตอนตัวเองทำใบขับขี่สากลก็สามารถไปใช้ขับรถที่อังกฤษได้ แต่ต้องไปทำประกันที่อังกฤษเพิ่ม แต่ถ้าไม่มีใบขับขี่ก็ต้องมาสอบโดยมีข้อสอบ(ที่ดำเนินการโดยบริษัทเอกชน ออกข้อสอบให้รัฐบาล) และห่วยแตกมากๆ ออกข้อสอบแบบกำกวมและคำตอบก็ไม่ชัดเจน ทราบเพราะว่าแฟนไม่มีใบขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ ก็เลยต้องเข้าห้องสอบเป็นภาษาอังกฤษ สอบครั้งแรกไม่ผ่านขาดไป หกคะแนน สอบครั้งที่สองจนท.เลยให้เราเข้าไปช่วยอธิบาย เราจำข้อสอบได้แม่นมาก คำถามข้อนึงถามว่า ข้อใดถูก คำเฉลย ดื่มแอลกอฮอล์สามารถขับรถได้ ,อีกข้อมีรูปภาพ เป็นรูปสี่แยก และมีรถสี่คัน เอ บี ซี ดี และถามว่ารถ เอ ต้องทำอย่างไร คำตอบรถเอต้องหยุดหลังเส้น แต่ขอโทษในภาพไม่มีเส้นแฟนเลยมองข้ามคำตอบข้อนี้ ไม่เอามาในตัวเลือก..ผลสอบขาดไปหนึ่งคะแนน เราเลยเรียกเจ้าหน้าที่คุมสอบมาถามคำถามในข้อสอบ เพราะเค้าลากเราไปสอบเป็นเพื่อน เราอุตส่าห์นั่งฟังวีดีโอสองชั่วโมง แล้วเข้าห้องสอบ ข้อสอบภาษาไทยได้คะแนนเต็ม แต่ของแฟนคำถามตำตอบดูมั่วๆพิลึก ขนาดจนท.ยังตอบผิดเลย ขนส่งจังหวัดเลยให้มาทำข้อสอบใหม่วันรุ่งขึ้นโดยให้จำข้อสอบที่เฉลย(ผิดๆ)ไว้ และไม่ต้องเสียตังค์มาสอบอีกครั้ง

สรุป ถ้าจะให้ดีสอบใบขับขี่ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซด์มาจากเมืองนอกดีกว่า มาถึงเมืองไทยแต่เอาเอกสารไปยื่นที่ตม.รับรองว่าแฟนมาพักกับเราที่บ้าน แล้วเอาเอกสารไปยื่นทำใบขับขี่ได้เลยใช้เวลาไม่นานเลยค่ะ ดีกว่าเสียเวลาไปนั่งฟังวีดีโอ สอบข้อเขียนแล้วก็สอบขี่รถจริง หมดวันนนนนนนนโดยไม่ได้อะไรเลย
Back to Top
noodeeka555 View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 04 Feb 2011
Location: thai
Online Status: Offline
Posts: 211
Post Options Post Options   Quote noodeeka555 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 Mar 2011 at 16:47 - IP: 10.185.1.38 IP Information

ความรู้แน่นเอียดเลย แต่แฟนอ้อยได้หมดทุกอย่างแล้วทั้งทะเบียนบ้านและใบขับขี่ที่เมืองไทย

เปงกำลังใจให้ทุกคนที่ยังไม่ได้นะค่ะ
Back to Top
july View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 12 Nov 2010
Location: North
Online Status: Offline
Posts: 294
Post Options Post Options   Quote july Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 Mar 2011 at 17:03 - IP: 118.172.25.144 IP Information

เอดิฉัน งง ว่าทำไมต้องเอาชื่อคนต่างชาติข้า ทบ.บ้านคะ

         เอาประสบการณ์ตรงเลย สามีเราต่างชาติ สามารถอยู่ในไทยได้ตามวีซ่า โดยไม่ต้องมีชื่อในทบ.บ้านในไทย

        แต่ ผู้ให้ที่พักต่างชาติจะถูกจับ ผิดกม. ในกรณี ให้ที่พักพิงต่างชาติแล้วไม่แจ้งตม.
        ไม่ว่าแฟนเราอาศัย หรือ เจ้าของ อพาร์ทเม้น คอนโด ที่ต่างชาติ เช่าอยู่ ต้องแจ้งตามระเบียบตม.
        ทะเบียนบ้านไม่ได้ช่วยให้ขอวีซ่าง่ายขึ้นด้วย หรือมีผลใดๆ ในการอยู่ในไทย
        แต่ดิฉันไม่ทราบว่า ถ้าต่างชาติมีชื่อในทะเบียนบ้าน อาจจำเป็นในการใช้สอบใบขับขี่ในไทยรึไม่...Shocked
We nearly fly out .People said don't dream so much come back to the real world but I think it makes me happy by dreamming Unseen of my life next .
Back to Top
sopit_swiss View Drop Down
Newbie
Newbie
Avatar

Joined: 14 Jan 2011
Location: Winterthur
Online Status: Offline
Posts: 18
Post Options Post Options   Quote sopit_swiss Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 08 Apr 2011 at 01:50 - IP: 84.74.171.104 IP Information
มาช่วยตอบให้นะคะ
  
-  การที่เอาชื่อสามีชาวต่างชาติ เข้าทะเบียนบ้าน มีข้อดีคือ ในการซื้อรถยนต์ ขายรถ ทำใบขับขี่
หรือทำธุรกิจ มีบริษัทเอง ก็จะได้ไม่ต้องยุ่งยากไปที่ ตม,ทุกครั้งเพื่อขอใบรับรองถิ่นที่อยู่ค่ะ ทำให้ง่ายและสะดวกขึ้น
  
-  การที่สามีมีชื่อในทะเบียนบ้าน สีเหลือง ไม่ได้เสียสิทธิใดๆ ในประเทศของเขา หากยังถือพาสปอร์ตประเทศนั้นอยู่  ยกเว้นที่โอนสัญชาติแล้วเท่านั้น ถึงจะเสียสิทธิค่ะ ก็เหมือนกันคนไทยเรา
 
-  ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ประเทศไทยตลอดก็ทำได้ หากมีวีซ่าเกษียณ หนึ่งปีแต่จะต้องไปรายงานตัวที่ ตม.
ทุก 3 เดือนค่ะ
 
-  จะง่ายและสะดวก หากภรรยาเป็นเจ้าบ้านเอง มีทะเบียนบ้านเล่มสีน้ำเงิน
 
 
 
Back to Top
aomtawan View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 08 May 2010
Location: Thaland
Online Status: Offline
Posts: 518
Post Options Post Options   Quote aomtawan Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 May 2011 at 15:14 - IP: 182.52.123.72 IP Information

หวัดดีค่ะ ตอนนี้กำลังจะเอาชื่อแฟนเข้าในทะเบียนบ้านเหมือนกันค่ะ

Back to Top
Tim-Ice View Drop Down
Newbie
Newbie


Joined: 19 Jun 2011
Online Status: Offline
Posts: 26
Post Options Post Options   Quote Tim-Ice Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 Jun 2011 at 14:07 - IP: 172.168.1.125 IP Information
ในกรณีจดทะเบียนสมรสแล้ว แต่แฟนอยู่เดนมากด์สองเดือนอยู่ไทยสองเดือน จะต้องทำอย่างไรดีค่ะ?  เพราะปกติวีซ่าท่องเที่ยวได้ 30 วัน แต่พอแต่งงานเพื่อความสะดวกที่ไม่ต้องให้แฟนไปต่อวีซ่าถามเผื่อไว้เพราะกำลังจะแต่งงานเดือนกันยายนนี้ค่ะ แล้วขั้นตอนทำอย่างไรบ้างค่ะ?
แฟนซื้อบ้านไว้ที่เมืองไทย ตอนนี้มีสำเนาทะเบียนบ้านเล่มสีน้ำเงินมาเล่มเดียว  ไม่มีชื่อบุคคลใดอยู่เลย แต่เราก็กำลังจะแจ้งชื่อเข้าไปอยู่ในทเบียนบ้าน  
Back to Top
titaon View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 02 Jun 2011
Location: Bcn../thai
Online Status: Offline
Posts: 180
Post Options Post Options   Quote titaon Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 Oct 2011 at 16:50 - IP: 95.23.157.25 IP Information
เข้ามาหาข้อมูลค่ะ ขอบคุณทุกข้อมูลคะมีประโยนช์มากClapClapClap
Back to Top
Opal&Fredrik View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 28 Nov 2009
Location: Norway
Online Status: Offline
Posts: 148
Post Options Post Options   Quote Opal&Fredrik Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 Dec 2011 at 01:40 - IP: 79.160.151.59 IP Information
แวะเข้ามาอ่านหาความรู้เข้าสมองอันน้อยนิดค่ะ ขอบคุณทุกๆคนสำหรับข้อมูลค่ะ

Opal&Fredrik ; Fredrikstad, Norway ; 1979
Back to Top
notanymore View Drop Down
Newbie
Newbie
Avatar

Joined: 01 Jan 2012
Online Status: Offline
Posts: 11
Post Options Post Options   Quote notanymore Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 Jan 2012 at 10:03 - IP: 92.40.22.71 IP Information
มาช่วยตอบอีกแรงนะคะ เพิ่งทำมา2เดือนที่แล้วนี่เอง
พอดีว่าได้ทำ Non-O เผื่อไว้ปีหน้า2012 แต่ดันกลับไปเที่ยวกันอย่างกระทันหัน แล้วก็เลยตามเลยจัดการให้เรียบร้อยกันไปทีเดียว

ดิฉันไม่มีบ้านตัวเองนะคะ เจ้าบ้านเป็นคุณแม่ค่ะ วันแรกให้แม่มายืนยันและเซ็นรับลูกเขยเข้าบ้าน สัมภาษณ์แม่นิดหน่อย
แต่ดิฉันต้องให้ปากคำในรายงานค่อนข้างยาว เพราะไม่ได้ทำใบแปลอะไรมาเลย จนท.ทะเบียนท่านก็ไม่ว่าอะไรนั่งสะกดกันเองล้วนๆ เรื่องส่วนตัวทั่วๆไป อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่่
(ดิฉันจดทะเบียนสมรสที่UKเมื่อ8ปีที่แล้ว และไม่เคยได้แจ้งเปลี่ยนสถานะสมรสอะไรทั้งสิ้นในไทย ยังใช้น.ส.อยู่เหมือนเดิม)

วันต่อมาให้มารับทะเบียนเหลืองก็ให้มา3คนเหมือนเดิมอีก เพราะปลัดต้องการพบด้วยตัวเองก่อน

พอได้สมุดเหลืองเท่านั้นแหละ เรารีบบึ้งไปขนส่งจังหวัดต่อทันทีทำใบขับขี่ไทยซะเลย (อันนี้เร็ว ประมาณ5นาทีได้ เขาถามหาสมุดเหลือง)

ที่ลงทุนทำมาทั้งหมดก็เพื่อใบขับขี่นี่แหละEdited by notanymore - 01 Jan 2012 at 10:19
Back to Top
Pororo View Drop Down
Senior Member
Senior Member


Joined: 12 Dec 2009
Online Status: Offline
Posts: 1201
Post Options Post Options   Quote Pororo Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 Jan 2012 at 13:04 - IP: 125.26.86.13 IP Information
Originally posted by sopit_swiss

มาช่วยตอบให้นะคะ
  
-  การที่เอาชื่อสามีชาวต่างชาติ เข้าทะเบียนบ้าน มีข้อดีคือ ในการซื้อรถยนต์ ขายรถ ทำใบขับขี่
หรือทำธุรกิจ มีบริษัทเอง ก็จะได้ไม่ต้องยุ่งยากไปที่ ตม,ทุกครั้งเพื่อขอใบรับรองถิ่นที่อยู่ค่ะ ทำให้ง่ายและสะดวกขึ้น
  
-  การที่สามีมีชื่อในทะเบียนบ้าน สีเหลือง ไม่ได้เสียสิทธิใดๆ ในประเทศของเขา หากยังถือพาสปอร์ตประเทศนั้นอยู่  ยกเว้นที่โอนสัญชาติแล้วเท่านั้น ถึงจะเสียสิทธิค่ะ ก็เหมือนกันคนไทยเรา
 
-  ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ประเทศไทยตลอดก็ทำได้ หากมีวีซ่าเกษียณ หนึ่งปีแต่จะต้องไปรายงานตัวที่ ตม.
ทุก 3 เดือนค่ะ
 
-  จะง่ายและสะดวก หากภรรยาเป็นเจ้าบ้านเอง มีทะเบียนบ้านเล่มสีน้ำเงิน
 
   กระทู้นี้มีประโยชน์มากคะสำหรับคนที่มีแฟนต่างชาติและอยู่ไทย
ถามคุณ sopit หรือผู้รู้ท่านอื่น ช่วยบอกหน่อยคะว่า การขอใบรับรอง
ถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ เพื่อขอ work permit ต้องไปขอที่ไหน
คือสับสนนะคะ บางท่านบอกขอที่ ตม.แต่บางท่านบอกต้องไปขอที่สถานฑูต เช่นแฟนฝนอยู่นิวซีแลนด์ ต้องไปขอที่สถานฑูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ช่วยตอบด้วยคะ เพราะต้องการเอกสารทำ work permit
 HAPPY NEW YEAR นะคะ
 
Back to Top
honey_881 View Drop Down
Senior Member
Senior Member
Avatar

Joined: 25 Nov 2009
Online Status: Offline
Posts: 555
Post Options Post Options   Quote honey_881 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 Jan 2012 at 14:32 - IP: 182.53.198.41 IP Information
Originally posted by rainny

Originally posted by sopit_swiss

มาช่วยตอบให้นะคะ
  
-  การที่เอาชื่อสามีชาวต่างชาติ เข้าทะเบียนบ้าน มีข้อดีคือ ในการซื้อรถยนต์ ขายรถ ทำใบขับขี่
หรือทำธุรกิจ มีบริษัทเอง ก็จะได้ไม่ต้องยุ่งยากไปที่ ตม,ทุกครั้งเพื่อขอใบรับรองถิ่นที่อยู่ค่ะ ทำให้ง่ายและสะดวกขึ้น
  
-  การที่สามีมีชื่อในทะเบียนบ้าน สีเหลือง ไม่ได้เสียสิทธิใดๆ ในประเทศของเขา หากยังถือพาสปอร์ตประเทศนั้นอยู่  ยกเว้นที่โอนสัญชาติแล้วเท่านั้น ถึงจะเสียสิทธิค่ะ ก็เหมือนกันคนไทยเรา
 
-  ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ประเทศไทยตลอดก็ทำได้ หากมีวีซ่าเกษียณ หนึ่งปีแต่จะต้องไปรายงานตัวที่ ตม.
ทุก 3 เดือนค่ะ
 
-  จะง่ายและสะดวก หากภรรยาเป็นเจ้าบ้านเอง มีทะเบียนบ้านเล่มสีน้ำเงิน
 
   กระทู้นี้มีประโยชน์มากคะสำหรับคนที่มีแฟนต่างชาติและอยู่ไทย
ถามคุณ sopit หรือผู้รู้ท่านอื่น ช่วยบอกหน่อยคะว่า การขอใบรับรอง
ถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ เพื่อขอ work permit ต้องไปขอที่ไหน
คือสับสนนะคะ บางท่านบอกขอที่ ตม.แต่บางท่านบอกต้องไปขอที่สถานฑูต เช่นแฟนฝนอยู่นิวซีแลนด์ ต้องไปขอที่สถานฑูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ช่วยตอบด้วยคะ เพราะต้องการเอกสารทำ work permit
 HAPPY NEW YEAR นะคะ
 


ต้องถามก่อนค่ะว่า ตอนนี้สามีคุณฝนอยู่ที่ไหน ณ ตอนนี้... ได้มาอยุ่ที่ไทยโดย วีซ่า Non-O ในเคสภรรยาไทยแล้วหรือยังน่ะค่ะ

สมมติว่า...สามีคุณฝนตอนนี้อยู่ที่ไทยแล้ว และได้ทำวีซ่า Non-o และขออยู่ต่อคราวละ 1 ปี เรียบร้อยแล้ว ก็ไปขอหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ได้จาก ตม. ที่สามีคุณฝนไปทำเรื่องขออยู่ต่อคราวละ 1 ปี นั่นล่ะค่ะ

เพราะสามีก็ไปเคยไปขอมาค่ะ เอาไปทำใบขับขี่ไทย แต่ต่อไปคงไม่ต้องแล้ว เพราะตอนนี้ทำเรื่องเอาสามีเข้าทะเบียนบ้านไทยแล้วค่ะ
ต่อไปก็ใช้ทะเบียนบ้านเล่มสีเหลืองแทนหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ได้เลย

** ไก่ สะใภ้ UK, Mrs.Peacock **
Back to Top
Pororo View Drop Down
Senior Member
Senior Member


Joined: 12 Dec 2009
Online Status: Offline
Posts: 1201
Post Options Post Options   Quote Pororo Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 Jan 2012 at 19:01 - IP: 182.53.103.87 IP Information
Originally posted by honey_881

Originally posted by rainny

Originally posted by sopit_swiss

มาช่วยตอบให้นะคะ
  
-  การที่เอาชื่อสามีชาวต่างชาติ เข้าทะเบียนบ้าน มีข้อดีคือ ในการซื้อรถยนต์ ขายรถ ทำใบขับขี่
หรือทำธุรกิจ มีบริษัทเอง ก็จะได้ไม่ต้องยุ่งยากไปที่ ตม,ทุกครั้งเพื่อขอใบรับรองถิ่นที่อยู่ค่ะ ทำให้ง่ายและสะดวกขึ้น
  
-  การที่สามีมีชื่อในทะเบียนบ้าน สีเหลือง ไม่ได้เสียสิทธิใดๆ ในประเทศของเขา หากยังถือพาสปอร์ตประเทศนั้นอยู่  ยกเว้นที่โอนสัญชาติแล้วเท่านั้น ถึงจะเสียสิทธิค่ะ ก็เหมือนกันคนไทยเรา
 
-  ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ประเทศไทยตลอดก็ทำได้ หากมีวีซ่าเกษียณ หนึ่งปีแต่จะต้องไปรายงานตัวที่ ตม.
ทุก 3 เดือนค่ะ
 
-  จะง่ายและสะดวก หากภรรยาเป็นเจ้าบ้านเอง มีทะเบียนบ้านเล่มสีน้ำเงิน
 
   กระทู้นี้มีประโยชน์มากคะสำหรับคนที่มีแฟนต่างชาติและอยู่ไทย
ถามคุณ sopit หรือผู้รู้ท่านอื่น ช่วยบอกหน่อยคะว่า การขอใบรับรอง
ถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ เพื่อขอ work permit ต้องไปขอที่ไหน
คือสับสนนะคะ บางท่านบอกขอที่ ตม.แต่บางท่านบอกต้องไปขอที่สถานฑูต เช่นแฟนฝนอยู่นิวซีแลนด์ ต้องไปขอที่สถานฑูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ช่วยตอบด้วยคะ เพราะต้องการเอกสารทำ work permit
 HAPPY NEW YEAR นะคะ
 


ต้องถามก่อนค่ะว่า ตอนนี้สามีคุณฝนอยู่ที่ไหน ณ ตอนนี้... ได้มาอยุ่ที่ไทยโดย วีซ่า Non-O ในเคสภรรยาไทยแล้วหรือยังน่ะค่ะ

สมมติว่า...สามีคุณฝนตอนนี้อยู่ที่ไทยแล้ว และได้ทำวีซ่า Non-o และขออยู่ต่อคราวละ 1 ปี เรียบร้อยแล้ว ก็ไปขอหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ได้จาก ตม. ที่สามีคุณฝนไปทำเรื่องขออยู่ต่อคราวละ 1 ปี นั่นล่ะค่ะ

เพราะสามีก็ไปเคยไปขอมาค่ะ เอาไปทำใบขับขี่ไทย แต่ต่อไปคงไม่ต้องแล้ว เพราะตอนนี้ทำเรื่องเอาสามีเข้าทะเบียนบ้านไทยแล้วค่ะ
ต่อไปก็ใช้ทะเบียนบ้านเล่มสีเหลืองแทนหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ได้เลย

  แฟนฝนอยู่เมืองไทยคะ มาอยู่ด้วย work visa แกทำงานเป็นครูสอนภาษาที่ร.ร รัฐบาล  แฟน เข้ามาไทยด้วยวีซ่า ท่องเที่ยว1เดือนก่อน และเมื่อได้งานก็เลยไปขอเปลี่ยนตราประทับเป็นวีซ่า non b
แกพึ่งมาอยู่ได้2เดือนคะ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ทางโรงเรียน เดินเรื่องทำ work permit แต่ด้วยสาเหตุ
ว่าเป็นครั้งแรกที่ทางโรงเรียนจ้างครูต่างชาติ จึงมีข้อถกเถียงกันเรื่องเอกสารตัวหนึ่งที่จะยื่นขอ work
permit คือใบรับรองสถานภาพถิ่นที่อยู่อาศัยของแฟน ที่บางคนบอกว่าไปขอที่สถานฑูตนิวซีแลนด์ประ
จำประเทศไทย แต่บางคนบอกว่า ไปขอที่ตรวจคนเข้าเมือง ฝนเลยลองเข้ามาถามที่นี่ดูคะ


Edited by rainny - 02 Jan 2012 at 07:32
Back to Top
Page  123>

Forum Jump Forum Permissions View Drop DownThis page was generated in 0.266 seconds.
ติดต่อทีมงานฯ Ladyinter.com ได้ที่ editor@thaicomp.com

free counters