Print Page | Close Window

ย้ายไปอิสราเอล จะขอเป็น residence ใช้เอกสาร

Printed From: Ladyinter.com
Category: Lady Friends
Forum Name: สะใภ้ อิสราเอล / Israel
Forum Discription: สะใภ้ อิสราเอล / Israel
URL: http://www.ladyinter.com/forum_posts.asp?TID=82554
Printed Date: 24 Jul 2019 at 08:31


Topic: ย้ายไปอิสราเอล จะขอเป็น residence ใช้เอกสาร
Posted By: lply1234
Subject: ย้ายไปอิสราเอล จะขอเป็น residence ใช้เอกสาร
Date Posted: 29 Oct 2014 at 19:28
จะย้ายไปอิสราเอล เราแต่งงานด้วยกันที่เมืองไทยและมีลูก1 คน การที่จะขอ residence ที่นั่น ต้องเตรียมเอกสารจากเมืองไทยอะไรบ้างคะReplies:
Posted By: SUFA
Date Posted: 05 Nov 2014 at 19:18
 Hi....ทางที่ดีคุณต้องโทรไปถามสถานฑูตอิสราเอลใน กทม. จะแน่นอนกว่าคะ แต่เอกสารของคุณที่เป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นอังกฤษให้หมด 


Posted By: SUFA
Date Posted: 05 Nov 2014 at 19:24
Tongue อย่างเช่นใบเกิดของลูก ใบทะเบียนสมรสที่สถานฑูตอิสราเอลรับรอง ไม่ว่าพ่อของลูกไปแจ้งเกิดที่สถานฑูตให้ลูกรึเปล่าค่ะ Big smile


Posted By: SUFA
Date Posted: 20 Dec 2014 at 01:34
Shocked ???? ????Embarrassed เงียบเล่ยยย...Print Page | Close Window